Nařízení EU č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR) pro kabely a vodiče.

Více bezpečnosti v případě požáru

Zde najdete Prohlášení o vlastnostech (DoP) ke svému zboží

V našem Download Center si můžete podle DoP čísla na Vašem žlutém produktovém štítku stáhnout příslušené Prohlášení o vlastnostech. ( CRP > Decleration of Performance)

Kromě toho si můžete ze žlutého štítku naskenovat pomocí smartphonu QR kód, přes který se dostanete na příslušné Prohlášení o vlastnostech.

Nemáte scanner QR kódů?
Zde je scanner QR kódů pro iOS .
Zde je scanner QR kódů pro Android.

HELUKABEL GmbH nechal otestovat a certifikovat své výrobky. Od 1.7.2017 mají všechny relevantní produkty Helukabelu označení CE a Prohlášení o shodě podle CPR.

Produkty dle CPR

Přehled všech produktů Helukabelu, které jsou testovány podle Nařízení EU o stavebních výrobcích.

Nařízení EU č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR) definuje pro všechny členské státy EU jednotné a přezkoumatelné předpisy pro použití stavebních výrobků uvnitř budov. Cílem je zvýšení bezpečnosti budov. CPR se od 1.6.2016 týká i kabelů a vodičů, které jsou klasifikovány podle svého chování při hoření. Od 1.7.2017 jsou tyto předpisy závazné pro výrobce a dodavatele těchto výrobků.

Realizace CPR pro kabely a vodiče probíhá prostřednictvím normy EN 50575:2017-02 „Silové, řídicí a komunikační kabely – Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň“. Po zkoušce výrobku u akreditovaného ústavu obdrží kabel označení CE: Výrobce či dodavatel pak musí každý vyzkoušený kabel opatřit Prohlášením o vlastnostech, které obsahuje přesné údaje o jeho reakci na oheň.

Při uvedení kabelů a vodičů na seznam stavebních výrobků bylo Evropskou unií definováno 6 požárních tříd pro kabely – od ACa do FCa („Ca“ je zkratka pro „Cable“). Tyto třídy jsou výrobkům přiřazovány podle kritérií rozšiřování plamene a vyvíjení tepla. Od nehořlavých (ACa) a těžce hořlavých (B1Ca, B2Ca, Cca) přes normálně hořlavé (DCa, ECa) až po lehce hořlavé (FCa). Pro další vlastnosti jako kouřivost (s1, s2), aciditu či bezhalogenovost (a1) a hořící odkapávání (d1, d2) je definováno po dalších tří dodatečných třídách.

Vzor Prohlášení o vlastnostech (DE)

Prohlášení o vlastnostech dokumentuje údaje o požárních třídách.

Podle CPR je nutné zvolit kabel podle příslušných bezpečnostních požadavků uvnitř budovy. Tzn. pro budovy s velmi vysokými bezpečnostními požadavky (nemocnice) by měly být použity kabely s třídou B2Ca. Pro budovy s vysokými bezpečnostními požadavky (správní a kancelářské budovy) by měly být použity kabely s třídou CCa; pro budovy se středními bezpečnostními požadavky pak s třídou DCa, s nízkými bezpečnostními požadavky pak s třídou ECa. Kabely s třídou FCa pak mohou být použity v budovách bez bezpečnostních požadavků. Např. pro kabely a vodiče v Německu je předepsána minimální požární třída ECa.

Další informace zde: www.zvei.org

White Paper ZVEI: Kabely s požární klasifikací zvyšující bezpečnost

FAQ

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech je možné stáhnout z webové stránka Helukabelu a přes server Helukabelu, popřípadě také přes naskenování QR kódu ze žlutého produktového štítku.

Štítky

-číslo šarže

-QR kód ke stažení Prohlášení o vlastnostech

Relevantní údaje z Prohlášení o shodě jsou k dispozici i na štítku (ne však na dodacím listu).

Výrobky podle CPR

Všechny výrobky spadající pod CPR budou od 1.7.2017 dodávány s číslem Prohlášení o vlastnostech (DoP).

Máte nějaké otázky?

Neváhejte nás kontaktovat!

E-mail: jaroslav.svatos@helukabel.cz