Kabely a vodiče pro potravinářský průmysl a průmysl nápojů

Požadavky na stroje a jejich elektrické komponenty v průmyslu pro zpracování potravin vysoce převyšují standardy klasické výroby těchto zařízení.

Potravinářský průmysl a průmysl nápojů je jedním z nejvíce regulovaných oborů, pro který je hygiena zásadně důležitá. Pro tato speciální prostředí nabízí společnost HELUKABEL® kabely s antimikrobiální vnější izolací. Speciálně vytvořený izolační materiál napomáhá předcházet znečištění a množení bakterií. Za účelem zachování čistoty jsou tyto kabely odolné všem standardním čisticím prostředkům používaným během procesu čištění.

Pro zpracující a balicí stroje používané v potravinářském průmyslu a průmyslu nápojů nabízí společnost HELUKABEL® širokou škálu řídicích kabelů, napájecích kabelů, ucpávek, konektorů a kabelovodů. Za účelem spolehlivého a účinného výkonu je každá součást odolná řadě chemického, tepelného a fyzického namáhání, které by mohlo vést ke zhoršení funkce.

Spolupracujeme s mnoha předními společnostmi v potravinářském průmyslu a průmyslu nápojů, abychom mohli neustále držet krok s novými trendy a postupy, což zajišťuje, že vyvíjíme ta nejefektivnější řešení, která vyhovují jejich specifickým potřebám.

Rádi Vám pomůžeme při navrhování těch nejlepších výrobků pro Vaše konkrétní použití a rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy.

Volejte +420 312 672 620 nebo nám pošlete e-mail: info@helukabel.cz

V následujícím najdete příklady kabelů a vodičů pro potravinářský průmysl a průmysl nápojů:


H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)

Pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak ne ve venkovním prostředí, jako ovládací a propojovací kabel při stavbě obráběcích strojů, u běžících a montážních pasů, u dopravních zařízení a výrobních linek. Odolává různým chemickým sloučeninám. Jako kabel do vlhkých prostorů se přednostně používá ke strojům v pivovarech, stáčírnách a myčkách. S kabely se smí po instalaci pohybovat, za předpokladu, že při pohybech nebudou mechanicky přetěžovány.


(H)05VV5-F ((N)YSLYÖ-JZ)

Pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak ne ve venkovním prostředí, jako ovládací a propojovací kabel při stavbě obráběcích strojů, u běžících a montážních pasů, u dopravních zařízení a výrobních linek. Odolává různým chemickým sloučeninám. Jako kabel do vlhkých prostorů se přednostně používá ke strojům v pivovarech, stáčírnách a myčkách.


H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)

Pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak ne ve venkovním prostředí, jako ovládací a propojovací kabel při stavbě obráběcích strojů, u běžících a montážních pasů, u dopravních zařízení a výrobních linek. Odolává různým chemickým sloučeninám. Jako kabel do vlhkých prostorů se přednostně používá ke strojům v pivovarech, stáčírnách a myčkách. Používá se k nerušenému přenosu dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice v případě, že je nutné elektromagnetické odstínění. S kabely se smí po instalaci pohybovat, za předpokladu, že při pohybech nebudou mechanicky přetěžovány. Tyto stíněné kabely nejsou konstruovány pro trvalá namáhání ohybem.


OZ-BL

Pro oblasti s nebezpečím výbuchu jako flexibilní ovládací resp. měřící kabel s vlastním zabezpečením, označený modře (druh vznícení -i-) pro zařízení s vlastním zabezpečením v měřící a řídící technice. Tato zařízení nejsou uzemněná a mají zvláštní proudový okruh. Tyto kabely nejsou vhodné pro ukládání do země.


OZ-BL-CY

Pro oblasti s nebezpečím výbuchu jako flexibilní ovládací resp. měřící kabel s vlastním zabezpečením, označený modře (typ ochrany před vznícením -i-) pro zařízení s vlastním zabezpečením v měřící a řídící technice. Tato zařízení nejsou uzemněná a mají zvláštní proudový okruh. Tyto kabely nejsou vhodné pro ukládání do země. Stínění kabelu zaručuje přesný přenos dat.


OB-BL-PAAR-CY

Pro oblasti s nebezpečím výbuchu jako flexibilní ovládací kabel pro proudové okruhy / zařízení. Tento v párech stočený kabel odpovídá předpisu VDE 0165, část 1, oddíl 12.2.2.6, podle kterého je nutné kabely a vodiče označovat modře při typu ochrany před vznícením -i-. Kabel slouží k bezpečnému přenosu dat. Stočení párových žil a celkové Cu stínění poskytuje ochranu před elektrickými rušivými impulzy.


Ovládací kabel HELUKABEL® BIOFLEX-500-JZ se vyznačuje vysokou odolností proti oděru a vysokou vrubovou houževnatostí. Díky speciální odolnosti proti bio pohonným hmotám, bio olejům a chladícím emulzím se používá při stavbě strojů, zařízení a výrobě nářadí, ve válcovnách a ocelárnách na zvláště kritických místech. Při středním mechanickém namáhání pro flexibilní aplikace s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Díky vysoké flexibilitě se snadno a bezpečně pokládá.


BIOFLEX-500®-JZ-C

Ovládací kabel HELUKABEL® BIOFLEX-500-JZ-C se vyznačuje vysokou odolností proti oděru a vysokou vrubovou houževnatostí. Díky speciální odolnosti proti bio pohonným hmotám, bio olejům a chladícím emulzím se používá při stavbě strojů, zařízení a výrobě nářadí, ve válcovnách a ocelárnách na zvláště kritických místech. Díky vnitřnímu plášti se zvyšuje mechanická zatížitelnost kabelu. Používá se při středním mechanickém namáhání, pro flexibilní aplikace při volném pohybu bez zatížení tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a ve venkovním prostředí. Díky dobré ohebnosti se rychle a bezpečně pokládá. Tyto kabely se stíněním jsou vhodné k nerušenému přenosu datových signálů v měřící, řídící a regulační technice.


KOMPOFLEX® JZ-500

Více než robustní univerzální kabel. Používá se v zařízeních pro recyklaci odpadů a pro kompostování, v čističkách odpadních vod, v myčkách aut, v prádelnách, v chemickém průmyslu, v potravinářském a nápojovém průmyslu včetně pivovarů. Dále v odchovnách zvířat, sklenících při středním mechanickém namáhání a také pro flexibilní aplikace volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí.


KOMPOFLEX® JZ-500-C

Více než robustní univerzální kabel. Používá se v zařízeních pro recyklaci odpadů a pro kompostování, v čističkách odpadních vod, v odchovnách zvířat, v myčkách aut, v prádelnách, v chemickém průmyslu, v potravinářském a nápojovém průmyslu včetně pivovarů a skleníků. Díky vnitřnímu plášti se zvyšuje mechanická zatížitelnost kabelu. Používá se při středním mechanickém namáhání, pro flexibilní aplikace při volném pohybu bez zatížení tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a ve venkovním prostředí. Díky dobré ohebnosti se rychle a bezpečně pokládá. Tyto kabely se stíněním jsou nanejvýš vhodné k nerušenému přenosu datových signálů v měřící, řídící a regulační technice.