Kabely a vodiče pro elektrotechnický průmysl

V elektrotechnickém průmyslu se používají kabely a vodiče, se kterými lze provádět rychlé a přesné pohyby a přitom zachovávají nejvyšší stupeň čistoty.

Nejen že naše kabely vydrží napětí automatizovaných procesů výroby počítačů, ale dokážeme také vyrábět kabely, které byly testovány a schváleny institutem Fraunhofer Institute for Production Techniques and Automation pro použití v čistém provozu. To zajišťuje, že proces výroby může pokračovat bez obav ze znečištění z důvodu vzduchem nesených částic vytvářených pohybem montážního zařízení.

Těšíme se, že vám budeme moct pomoci při stanovení těch nejlepších výrobků pro vaše konkrétní použití a že vám budeme moct odpovědět na případné dotazy.

Volejte +49 7150 9209-0 nebo nám pošlete e-mail: info@helukabel.de

V následujícím najdete příklady kabelů a vodičů pro elektrotechnický průmysl:

NYY-J a NYY-O

Silové rozvodné kabely, určené pro uložení do země, ve vodě, ve venkovním prostředí, v betonu, ve vnitřních prostorech, v kabelových kanálech. Jsou vhodné pro elektrárny, průmysl a rozvodny a také pro místní sítě, pokud se nepředpokládá žádné mechanické poškození.


NAYY

Silové rozvodné kabely, určené pro uložení do země, ve vodě, ve venkovním prostředí, v betonu, ve vnitřních prostorech, v kabelových kanálech. Jsou vhodné pro elektrárny, průmysl a rozvodny a také pro místní sítě, pokud se nepředpokládá žádné mechanické poškození.


NYCY

Silové rozvodné kabely se používají v průmyslu, rozvodnách, elektrárnách, pro domovní přípojky a pro pouliční osvětlení. Dále se používají jako ovládací kabely pro přenos řídících a regulačních impulzů a přenos naměřených hodnot. Všude tam, kde se vyžaduje zvýšená elektrická a také mechanická ochrana. Pokládají se do země, do vody, ve venkovním prostředí, ve vnitřních prostorech, do betonu a do kabelových kanálů. Koncentrický vodič (C) se smí použít jako nulový, ochranný nebo zemnící vodič nebo jako stínění.


NYCWY

Silové rozvodné kabely, přednostně určené pro pokládku do země. Používají se zejména v místních sítích, v průmyslu a rozvodnách, elektrárnách a také jako ovládací kabely k přenosu řídících a regulačních impulzů a naměřených hodnot. Všude tam, kde se vyžaduje zvýšená elektrická a také mechanická ochrana. Pokládají se do vody, ve venkovním prostředí, ve vnitřních prostorech, do betonu a do kabelových kanálů. Koncentrický vodič (C) se smí použít jako nulový, ochranný nebo zemnící vodič nebo jako stínění. Díky zvlněnému provedení koncentrického vodiče (ceander) je možné při instalaci realizovat libovolně mnoho odboček, aniž by bylo nutné kabel střihat. Tím se zaručuje optimální bezpečnost provozu.


Silové rozvodné kabely, přednostně určené pro pokládku do země. Používají se zejména v místních sítích, v průmyslu a rozvodnách, elektrárnách. Všude tam, kde se vyžaduje zvýšená elektrická a také mechanická ochrana. Pokládají se do vody, ve venkovním prostředí, ve vnitřních prostorech, do betonu a do kabelových kanálů. Koncentrický vodič (C) se smí použít jako nulový, ochranný nebo zemnící vodič nebo jako stínění. Díky zvlněnému provedení koncentrického vodiče (ceander) je možné při instalaci realizovat libovolně mnoho odboček, aniž by bylo nutné kabel střihat. Tím se zaručuje optimální bezpečnost provozu.


N2XSY

Pokládá se ve vnitřních prostorech a kabelových kanálech, ve venkovním prostředí, do země a do vody a také na kabelové lávky a je určen pro průmyslová zařízení, rozvodny a elektrárny. Na základě dobrých vlastností při pokládce se dají snadno pokládat i v obtížných trasách. Díky vnitřní vodivé vrstvě mezi jádrem a izolací z XLPE a pevně přiléhající vnější vodivé vrstvě na XLPE izolaci je zaručena konstrukce vodiče odolná vůči dílčím vnitřním výbojům s vysokou provozní spolehlivostí.


NA2XSY

Pokládá se ve vnitřních prostorech a kabelových kanálech, ve venkovním prostředí, do země a do vody a také na kabelové lávky a je určen pro průmyslová zařízení, rozvodny a elektrárny. Na základě dobrých vlastností při pokládce se dají snadno pokládat i v obtížných trasách. Díky vnitřní vodivé vrstvě mezi jádrem a izolací z XLPE a pevně přiléhající vnější vodivé vrstvě na XLPE izolaci je zaručena konstrukce vodiče odolná vůči dílčím vnitřním výbojům s vysokou provozní spolehlivostí.


N2XS2Y

Pokládá se ve vnitřních prostorech a kabelových kanálech, ve venkovním prostředí, do země a do vody a také na kabelové lávky a je určen pro průmyslová zařízení, rozvodny a elektrárny. Odolný PE plášť snáší při pokládání a i v provozu silná mechanická namáhání. PE plášť však není odolný působení plamene (neodpovídá zkoušce typu B, podle VDE 0472 část 804). Díky vnitřní vodivé vrstvě mezi jádrem a izolací z XLPE a pevně přiléhající vnější vodivé vrstvě na XLPE izolaci je zaručena konstrukce vodiče odolná vůči dílčím vnitřním výbojům s vysokou provozní spolehlivostí.


NA2XS2Y

Pokládá se ve vnitřních prostorech a kabelových kanálech, ve venkovním prostředí, do země a do vody a také na kabelové lávky a je určen pro průmyslová zařízení, rozvodny a elektrárny. Odolný PE plášť snáší při pokládání a i v provozu silná mechanická namáhání. PE plášť však není odolný působení plamene (neodpovídá zkoušce typu B, podle VDE 0472 část 804). Díky vnitřní vodivé vrstvě mezi jádrem a izolací z XLPE a pevně přiléhající vnější vodivé vrstvě na XLPE izolaci je zaručena konstrukce vodiče odolná vůči dílčím vnitřním výbojům s vysokou provozní spolehlivostí.


N2XS(F)2Y

Vodiče jsou určeny nejčastěji pro rozvodné sítě, pro instalaci ve vnitřních prostorech a v kabelových kanálech, ve venkovním prostředí, do země a do vody a také na kabelových lávkách u průmyslových zařízení, v rozvodnách a elektrárnách. Odolný PE plášť snáší při pokládání a i v provozu silná mechanická namáhání. PE plášť však není odolný působení plamene (neodpovídá zkoušce typu B, podle VDE 0472 část 804). Díky vnitřní vodivé vrstvě mezi jádrem a izolací z XLPE a pevně přiléhající vnější vodivé vrstvě na XLPE izolaci je zaručena konstrukce vodiče odolná vůči dílčím vnitřním výbojům s vysokou provozní spolehlivostí.


NA2XS(F)2Y

Vodiče jsou určeny nejčastěji pro rozvodné sítě, pro instalaci ve vnitřních prostorech a na kabelových kanálech, ve venkovním prostředí, do země a do vody a také na kabelových lávkách u průmyslových zařízení, v rozvodnách a elektrárnách. Odolný PE plášť snáší při pokládání a i v provozu silná mechanická namáhání. PE plášť však není odolný působení plamene (neodpovídá zkoušce typu B, podle VDE 0472 část 804). Díky vnitřní vodivé vrstvě mezi jádrem a izolací z XLPE a pevně přiléhající vnější vodivé vrstvě na XLPE izolaci je zaručena konstrukce vodiče odolná vůči dílčím vnitřním výbojům s vysokou provozní spolehlivostí.


N2XSEY 3 x ...

Kabely jsou vhodné pro pokládku ve vnitřních prostorech a v kabelových kanálech, ve venkovním prostředí a na kabelových lávkách u průmyslových zařízení, v rozvodnách a elektrárnách. Omezené použití při pokládce do země, neboť by se v důsledku silných mechanických zatížení mohl poškodit vnější PVC plášť. Díky vnitřní vodivé vrstvě mezi jádrem a izolací z XLPE a pevně přiléhající vnější vodivé vrstvě na XLPE izolaci je zaručena konstrukce vodiče odolná vůči dílčím vnitřním výbojům s vysokou provozní spolehlivostí.


N2XH-FE 180/E 30

Tyto kabely jsou vhodné všude tam, kde se musí v případě požáru chránit lidské životy a materiální hodnoty, např. v průmyslových zařízeních, elektrárnách, v komunálních zařízeních, hotelích, na letištích, v metru, v nemocnicích a poliklinikách (DIN VDE 0107), v obchodních domech, v prostorech pro zpracování dat, v divadlech, kinech, ve výškových budovách, veřejných shromážděních, školách atd. (DIN VDE 0108), v hornictví, pobřežních zařízeních, v řídících centrálách, dopravní technice, zařízeních nouzového napájení a poplachových zařízeních. Kabely jsou vhodné pro pevné instalace v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, pod omítku a na omítku a také do zdiva a betonu. Jsou také vhodné pro uložení ve venkovním prostředí a do země v trubkách.


N2XCH-FE 180/E 30

Tyto kabely jsou vhodné všude tam, kde se musí v případě požáru chránit lidské životy a materiální hodnoty. Jsou vhodné pro ukládání ve venkovním prostředí a do země v trubkách. Kromě toho platí DIN VDE 0298 část 1 a 2. Ukládání do trubek je přípustné v případě, že jsou učiněna taková opatření, aby v trubkách nedocházelo ke shromažďování vody.


NHXH-FE 180/E 30

Tyto kabely jsou vhodné všude tam, kde se musí v případě požáru chránit lidské životy a materiální hodnoty. Jsou vhodné pro pevnou instalaci v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, pod omítku a na omítku a také do zdiva a betonu. Je možné je pokládat ve venkovním prostředí a do země v trubkách. Pokládání v trubkách je možné jen tehdy, jsou-li učiněna taková opatření, aby v trubkách nedocházelo ke shromažďování vody.


NHXCH-FE 180/E 30

Tyto kabely jsou vhodné všude tam, kde se musí v případě požáru chránit lidské životy a materiální hodnoty. Jsou vhodné pro pevnou instalaci v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, pod omítku a na omítku a také do zdiva a betonu. Je možné je pokládat ve venkovním prostředí a do země v trubkách. Pokládání v trubkách je možné jen tehdy, jsou-li učiněna taková opatření, aby v trubkách nedocházelo ke shromažďování vody.


N2XH-FE 180/E 90

Tyto kabely jsou vhodné všude tam, kde se musí v případě požáru chránit lidské životy a materiální hodnoty, např. v průmyslových zařízeních, elektrárnách, v komunálních zařízeních, hotelích, na letištích, v metru, v nemocnicích a poliklinikách (DIN VDE 0107), v obchodních domech, v prostorech pro zpracování dat, v divadlech, kinech, ve výškových budovách, veřejných shromážděních, školách atd. (DIN VDE 0108), v hornictví, pobřežních zařízeních, v řídících centrálách, dopravní technice, zařízeních nouzového napájení a poplachových zařízeních. Kabely jsou vhodné pro pevné instalace v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, pod omítku a na omítku a také do zdiva a betonu. Jsou také vhodné pro uložení ve venkovním prostředí a do země v trubkách.


N2XCH-FE 180/E 90

Tyto kabely jsou vhodné všude tam, kde se musí v případě požáru chránit lidské životy a materiální hodnoty, např. v průmyslových zařízeních, elektrárnách, v komunálních zařízeních, hotelích, na letištích, v metru, v nemocnicích a poliklinikách (DIN VDE 0107), v obchodních domech, v prostorech pro zpracování dat, v divadlech, kinech, ve výškových budovách, veřejných shromážděních, školách atd. (DIN VDE 0108), v hornictví, pobřežních zařízeních, v řídících centrálách, dopravní technice, zařízeních nouzového napájení a poplachových zařízeních. Kabely jsou vhodné pro pevné instalace v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, pod omítku a na omítku a také do zdiva a betonu. Jsou také vhodné pro uložení ve venkovním prostředí a do země v trubkách.