Kabely a vodiče pro chemický průmysl

Dodávky kabelů světově uznávaným chemickým podnikům, které odolávají agresivním látkám.

Chemický průmysl zpracovává suroviny (ropu, zemní plyn, vzduch, vodu, kovy a minerály) na více než 70 000 různých výrobků, jako jsou domácí a průmyslové čisticí prostředky, polymery, hnojiva a farmaceutické výrobky - abychom jmenovali alespoň některé z nich.

Procesy využívané při výrobě chemikálií pro každodenní použití vyžadují kabely, které jsou nejen pružné, ale také odolné olejům, tukům, kyselinám, zásadám a jiným agresivním látkám. Naše kabely se dobře hodí k práci za těchto extrémních podmínek pro plynulý pracovní proces.

Rádi Vám pomůžeme při navrhování těch nejlepších výrobků pro Vaši konkrétní potřebu a rádi Vám odpovíme na Vaše případné dotazy.

Volejte +420 312 672 620 nebo nám pošlete e-mail: info@helukabel.cz

V následujícím najdete příklady kabelů a vodičů pro chemický průmysl:

OZ-BL

Pro oblasti s nebezpečím výbuchu jako flexibilní ovládací resp. měřící kabel s vlastním zabezpečením, označený modře (druh vznícení -i-) pro zařízení s vlastním zabezpečením v měřící a řídící technice. Tato zařízení nejsou uzemněná a mají zvláštní proudový okruh. Tyto kabely nejsou vhodné pro ukládání do země.


OZ-BL-CY

Pro oblasti s nebezpečím výbuchu jako flexibilní ovládací resp. měřící kabel s vlastním zabezpečením, označený modře (typ ochrany před vznícením -i-) pro zařízení s vlastním zabezpečením v měřící a řídící technice. Tato zařízení nejsou uzemněná a mají zvláštní proudový okruh. Tyto kabely nejsou vhodné pro ukládání do země. Stínění kabelu zaručuje přesný přenos dat.


OB-BL-PAAR-CY

Pro oblasti s nebezpečím výbuchu jako flexibilní ovládací kabel pro proudové okruhy / zařízení. Tento v párech stočený kabel odpovídá předpisu VDE 0165, část 1, oddíl 12.2.2.6, podle kterého je nutné kabely a vodiče označovat modře při typu ochrany před vznícením -i-. Kabel slouží k bezpečnému přenosu dat. Stočení párových žil a celkové Cu stínění poskytuje ochranu před elektrickými rušivými impulzy.


RE-2Y(St)Yv

Počítačové kabely se používají při zpracování dat a řízení procesů. Kabely jsou vhodné pro pevné uložení v suchých a vlhkých prostorech a také ve venkovním prostředí a pro pokládku do země.


MEGAFLEX® 500

Pro pevné uložení nebo flexibilní aplikace, nikoliv však pro trvale se opakující volný pohyb bez nuceného vedení a bez namáhání tahem, při těžkém mechanickém namáhání. Používá se jako měřící, kontrolní a ovládací kabel při výrobě strojů a zařízení, v technice budov a klimatizační technice, při skladové a dopravní technice, při stavbě lodí a také v oblasti obnovitelných zdrojů energií, jako je stavba větrných elektráren. Je zvláště vhodný pro použití ve veřejných budovách, jako jsou letiště a nádraží, kde se má v případě požáru zabránit ztrátám na životech a vysokým věcným škodám.


MEGAFLEX® 500-C

Pro pevné uložení nebo flexibilní aplikace, nikoliv však pro trvale se opakující volný pohyb bez nuceného vedení a bez namáhání tahem, při těžkém mechanickém namáhání. Používá se jako měřící, kontrolní a ovládací kabel při výrobě strojů a zařízení, v technice budov a klimatizační technice, při skladové a dopravní technice, při stavbě lodí a také v oblasti obnovitelných zdrojů energií, jako je stavba větrných elektráren. Je zvláště vhodný pro použití ve veřejných budovách, jako jsou letiště a nádraží, kde se má v případě požáru zabránit ztrátám na životech a vysokým věcným škodám.