Kabely a vodiče pro automatizaci, elektroniku a senzoriku

V automatizované výrobě a také v měřící, řídící a regulační technice se kladou vysoké nároky na rychlost, přesnost a spolehlivost všech použitých komponent. Zároveň musí tyto komponenty odolávat vysokým mechanickým a dynamickým namáháním.

Automatizace se široce používá ve výrobě, ať už se jedná o balící, potravinářský nebo nápojový průmysl nebo o automobilový průmysl či jiné průmyslové výrobní linky. Vysoce kvalitní kabely a kabelové příslušenství (např. vlečné řetězy, ucpávky a konektory) společnosti HELUKABEL® zaručují odolné a spolehlivé systémy, které si poradí s vysokým mechanickým napětím a opakovanými pohyby.

Konfekcionované kabely pro servomotory, snímaše a senzory společnosti HELUKABEL® nabízejí pro přední světové výrobce pohonných systémů ekonomickou alternativu ke kabelům používaným ve vlečných řetězech.

Rádi Vám pomůžeme při navrhování těch nejlepších výrobků pro Vaši konkrétní potřebu a rádi Vám odpovíme na Vaše případné dotazy.


V následujícím najdete příklady kabelů a vodičů pro automatizaci, elektroniku a senzoriku:

TOPSERV® 108 PVC

Cenově výhodná alternativa k motorovým PUR kabelům pro použití u pevné nebo příležitostně pohyblivé aplikace v manipulačních automatech, robotech, obráběcích a zpracovatelských strojích. Doporučují se zejména jako napájecí kabely mezi frekvenčním měničem a servomotorem.


TOPSERV® 112 PVC

Cenově výhodná alternativa k motorovým PUR kabelům pro použití u pevné nebo příležitostně pohyblivé aplikace v manipulačních automatech, robotech, obráběcích a zpracovatelských strojích. U těchto kabelů jsou napájecí žíly ideálně kombinovány s ovládacími žilami pro funkci brzdy. Z důvodu elektromagnetické kompatibility, tedy zabezpečení před rušením, mají kabely dodatečné celkové stínění. Výroba kabelu se provádí v souladu se specifikacemi známých výrobců servopohonů a řízení a také podle různých norem VDE, UL a CSA. Kabely jsou zajímavé pro výrobu strojů a zařízení určených pro export.


TOPSERV® 119 PVC

U těchto kabelů jsou napájecí žíly ideálně kombinovány s ovládacími žilami pro funkci brzdy a pro tepelnou ochranu. Z důvodu elektromagnetické kompatibility, tedy zabezpečení před rušením, mají kabely navíc celkové stínění. Výroba kabelu se provádí v souladu se specifikacemi známých výrobců servopohonů a řízení a také podle různých norem VDE, UL a CSA. Kabely se používají např. při výrobě strojů, zařízení a robotů, v automatizační, pohonové, řídící a výrobní technice. Kabely jsou zajímavé pro výrobu strojů a zařízení, určených pro export.


TOPGEBER® 511 PVC

Cenově výhodná alternativa k PUR snímkovým kabelům při použití v pevných nebo příležitostně pohyblivých aplikacích. Tyto Inkrementalgeber-kabely s nízkou kapacitou nebo kabely k určování polohy předávají řídící impulzy pro polohování a charakteristiku pojíždění servomotorů a používají se jako připojovací kabely pro tachometry, brzdy a vysílače impulzů při výrobě strojů a zařízení a také v řídící a automatizační technice.


TOPSERV® 109 PUR

Jako optimální kabel pro napájení motorů, zejména DNC motorů. Kabely jsou speciálně navrženy pro použití ve vlečných řetězech, v manipulačních automatech, robotech, obráběcích a výrobních strojích. Optimalizované vnější průměry, redukované hmotnosti a vynikající torzní vlastnosti zaručují použití ve vícesměnném provozu s extrémně vysokým namáháním střídavým ohybem. Doporučují se zejména jako napájecí kabely mezi frekvenčním měničem a servomotorem.


TOPSERV® 113 PUR

U těchto kabelů jsou napájecí žíly ideálně kombinovány s ovládacími žilami pro funkci brzdy. Z důvodu elektromagnetické kompatibility, tedy zabezpečení před rušením, mají kabely dodatečné celkové stínění. Výroba kabelu se provádí v souladu se specifikacemi známých výrobců servopohonů a řízení a také podle různých norem VDE, UL a CSA. Kabely se používají např. při výrobě strojů, zařízení a robotů, v automatizační, pohonové, řídící a výrobní technice. Kabely jsou zajímavé pro výrobu strojů a zařízení, určených pro export.


TOPSERV® 121 PUR

U těchto kabelů jsou napájecí žíly ideálně kombinovány s ovládacími žilami pro funkci brzdy a pro tepelnou ochranu. Z důvodu elektromagnetické kompatibility, tedy zabezpečení před rušením, mají kabely navíc celkové stínění. Výroba kabelu se provádí v souladu se specifikacemi známých výrobců servopohonů a řízení a také podle různých norem VDE, UL a CSA. Kabely se používají např. při výrobě strojů, zařízení a robotů, v automatizační, pohonové, řídící a výrobní technice. Kabely jsou zajímavé pro výrobu strojů a zařízení, určených pro export.


TOPGEBER® 512 PUR

Tyto Inkrementalgeber-kabely s nízkou kapacitou nebo kabely k určování polohy předávají řídící impulzy pro polohování a charakteristiku pojíždění servomotorů a používají se jako připojovací kabely pro tachometry, brzdy a vysílače impulzů při silných mechanických namáháních ve výrobě strojů a zařízení a také v řídící a automatizační technice.


TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J

Tento motorový připojovací kabel TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J pro frekvenční měniče zajišťuje elektromagnetickou kompatibilitu v zařízeních a budovách s přístroji a provozními prostředky, jejichž elektromagnetická rušivá pole by mohla nepřípustně ovlivňovat okolní prostředí. Jako připojovací a propojovací kabel pro střední mechanické namáhání při pevném uložení a příležitostném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak ne ve venkovním prostředí. Používá se v automobilovém průmyslu, v potravinářském průmyslu, v technice prostředí, v obalovém průmyslu, v obráběcích strojích, manipulačních zařízeních, pro pohony SIMOVERT, při výrobě čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů a klimatizačních zařízení.


TOPFLEX® -EMV-UV-2YSLCYK-J

Tento motorový připojovací kabel TOPFLEX® -EMV-UV-2YSLCYK-J pro frekvenční měniče zajišťuje elektromagnetickou kompatibilitu v zařízeních a budovách s přístroji a provozními prostředky, jejichž elektromagnetická rušivá pole by mohla nepřípustně ovlivňovat okolní prostředí. Jako připojovací a propojovací kabel pro střední mechanické namáhání při pevném uložení a příležitostném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Od 4G16 mm2 je možná pokládka i do země. Používá se v automobilovém průmyslu, v potravinářském průmyslu, v technice prostředí, v obalovém průmyslu, v obráběcích strojích, manipulačních zařízeních, pro pohony SIMOVERT, při výrobě čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů a klimatizačních zařízení. Používá se i v prostorech s nebezpečím výbuchu.


TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J

Jako připojovací a propojovací kabel pro střední mechanické namáhání při pevném uložení a příležitostném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Používá se v automobilovém průmyslu, v potravinářském průmyslu, v technice prostředí, v obalovém průmyslu, v obráběcích strojích, manipulačních zařízeních, pro pohony SIMOVERT, při výrobě čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů a klimatizačních zařízení. Používá se i v prostorech s nebezpečím výbuchu. Tyto stíněné kabely pro připojování motorů s nízkou provozní kapacitou jednotlivých žil umožňuje přenos výkonu s menšími ztrátami než připojovací PVC kabely.


TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J

Jako připojovací a propojovací kabel pro střední mechanické namáhání při pevném uložení a příležitostném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí, od 3x16+3G2,5 mm2 je možná i pokládka do země. Používá se v automobilovém průmyslu, v potravinářském průmyslu, v technice prostředí, v obalovém průmyslu, v obráběcích strojích, manipulačních zařízeních, pro pohony SIMOVERT, při výrobě čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů a klimatizačních zařízení. Používá se i v prostorech s nebezpečím výbuchu.


JZ-HF

Používá se pro pokládku v suchých a vlhkých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí, jako vysoce flexibilní PVC ovládací kabely, pro časté namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a zařízení, v technice robotů a u trvale se pohybujících částí strojů. Při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu se osvědčily při použití u vlečných řetězů.


MULTISPEED® 500-PVC

HELUKABEL® MULTISPEED 500-PVC se používá tam, kde se na kabel kladou extrémní požadavky. Vybrané materiály a technika stáčení dovolují trvalé používání jako vysoce ohebného kabelu pro vlečné řetězy při dlouhých pojezdových drahách a při vysokých nebo nízkých rychlostech. Používá se pro pokládání v suchých a vlhkých prostorech a ve venkovním prostředí, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, jako vysoce flexibilní PVC ovládací kabel, vhodný pro časté namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a nářadí.


JZ-HF-CY

Používá se pro pokládání v suchých a vlhkých prostorech, nikoli ve venkovním prostředí, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu. Osvědčil se při standardním používání ve vlečných řetězech, u manipulačních automatů, robotů a trvale se pohybujících částí strojů. Tento kabel se stíněním byl vyvinut pro nerušený přenos datových signálů pro všechny obory v elektronice, měřící, řídící a regulační technice. Je možné kabel dodat i v párové verzi.


MULTISPEED® 500-C-PVC

HELUKABEL® MULTISPEED 500-C-PVC se používá tam, kde se na kabel kladou extrémní požadavky. Vybrané materiály a technika stáčení dovolují trvalé používání jako vysoce ohebného kabelu pro vlečné řetězy při dlouhých pojezdových drahách a při vysokých nebo nízkých rychlostech. Používá se pro pokládání v suchých a vlhkých prostorech a ve venkovním prostředí, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, jako vysoce flexibilní PVC ovládací kabel, vhodný pro časté namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a nářadí. Tyto kabely s Cu stíněním jsou vhodné zejména pro nerušený přenos dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice.


PURö-JZ-HF

Velmi robustní ovládací kabel, který se vyznačuje vysokou odolností proti oděru a vysokou vrubovou houževnatostí. Díky odolnosti proti minerálním olejům, obzvláště proti chladícím emulzím se používají při výrobě strojů a zařízení, ve válcovnách a ocelárnách na zvlášť kritických místech. Dobrá ohebnost zaručuje rychlou a bezpečnou instalaci. Vzhledem k vysoké odolnosti proti oděru a malému poloměru ohybu je velmi vhodný pro používání u zařízení s vlečnými řetězy.


MULTIFLEX 512®-PUR

Tyto speciální kabely pro vlečné řetězy se používají pro trvalé namáhání ohybem při výrobě strojů a zařízení, v robotice a u trvale se pohybujících částí strojů při trvalém používání ve vícesměnném provozu. Při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu se tyto kabely osvědčily při použití ve vlečných řetězech. Ovládací kabely jsou vyvinuty na základě moderní technologie, s klouzavou TPE izolací žil a střihu odolným a málo přilnavým vnějším PUR pláštěm, který garantuje optimální životnost a vysokou hospodárnost.


MULTISPEED® 500-PUR

Pro trvalé použití při dlouhých pojezdových dráhách a vysokých nebo nízkých rychlostech, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Tyto robustní a oděru odolné ovládací kabely se používají tam, kde se vyskytují problémy při namáhání trvalým ohybem, jako například ve vlečných řetězech, u průmyslových robotů, výrobních linek, automatizačních systémů a u trvale se pohybujících částí strojů. Speciálně se tyto kabely použijí všude tam, kde se kladou vysoké nároky na ohebnost, odolnost proti oděru, odolnost proti ozónu a chemickým látkám.


PURö-JZ-HF-YCP

Velmi robustní ovládací kabel, který se vyznačuje vysokou odolností proti oděru a vysokou vrubovou houževnatostí. Díky odolnosti proti minerálním olejům, obzvláště proti chladícím emulzím se používají při výrobě strojů a zařízení, ve válcovnách a ocelárnách na zvlášť kritických místech. Dobrá ohebnost zaručuje rychlou a bezpečnou instalaci. Vzhledem k vysoké odolnosti proti oděru a malému poloměru ohybu je velmi vhodný pro používání u zařízení s vlečnými řetězy. Tyto kabely se stíněním jsou vhodné zejména pro nerušený přenos dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice.


MULTIFLEX 512®-C-PUR

Tyto speciální stíněné kabely pro vlečné řetězy nabízejí možnosti použití tam, kde vnější vysokofrekvenční vlivy ruší přenos impulzů; používají se pro trvalé namáhání ohybem při výrobě strojů a zařízení, v robotice a u trvale se pohybujících částí strojů při trvalém použití v třísměnném provozu. Při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu se osvědčily při použití ve vlečných řetězech. Tyto kabely jsou vyvinuty na základě moderní technologie, s klouzavou TPE izolací žil a střihu odolným a málo přilnavým vnějším PUR pláštěm, který garantuje optimální životnost a vysokou hospodárnost.


MULTISPEED® 500-C-PUR

Pro trvalé použití při dlouhých pojezdových dráhách a vysokých nebo nízkých rychlostech, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Tyto speciální robustní a oděru odolné ovládací kabely se používají tam, kde se vyskytují problémy při namáhání trvalým ohybem, jako například ve vlečných řetězech. Zejména se používají všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na ohebnost, odolnost proti oděru, odolnost proti ozónu a chemickým látkám. Tyto kabely se Cu stíněním jsou vhodné zejména pro nerušený přenos dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice.


MULTISPEED® 500-TPE

Pro trvalé použití jako vysoce ohebného kabelu pro vlečné řetězy při dlouhých pojezdových dráhách a vysokých nebo nízkých rychlostech, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Tyto speciální robustní a oděru odolné ovládací kabely se používají tam, kde se vyskytují problémy při namáhání trvalým ohybem, jako například ve vlečných řetězech, u průmyslových robotů, výrobních linek, automatizačních systémů a u trvale se pohybujících částí strojů při použití v třísměnném provozu. Zvláště jsou vhodné pro použití v kompostovacích zařízeních, čističkách odpadních vod, ve sklenících, odchovnách zvířat a v bioplynových zařízeních.


MULTISPEED® 500-C-TPE

Pro trvalé použití jako vysoce ohebného kabelu pro vlečné řetězy při dlouhých pojezdových dráhách a vysokých nebo nízkých rychlostech, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Tyto speciální robustní a oděru odolné ovládací kabely se používají tam, kde se vyskytují problémy při namáhání trvalým ohybem, jako například ve vlečných řetězech. Zejména se tyto kabely používají tam, kde se kladou vysoké požadavky na ohebnost, odolnost proti oděru, odolnost proti ozónu a chemickým látkám. Zvláště jsou vhodné pro použití v kompostovacích zařízeních, čističkách odpadních vod, ve sklenících, odchovnách zvířat a v bioplynových zařízeních.