HELUPOWER Reflect

Рефлектиращият/Отразяващият проводник за визуализиране на опасни зони

HELUPOWER® REFLECT от HELUKABEL комбинира пренос на електрическа енергия и оптичен сигнал в едно. Обвит с рефлекторно жълто фолио (DIN 67520), захранващият проводник изпуска падащите светлинни лъчи обратно към източника им, независимо от ъгъла.
В резултат на това „светещият“ HELUPOWER® REFLECT може да обозначи зоните на опасност и препятствия в тъмното и да избегне риска от препъване, например, когато се използва като удължителен кабел.
HELUPOWER® REFLECT се произвежда също и в спирална форма.

Предимства:

• Привличане на внимание

• Осигуряване на сигурност

Област на приложение:

• Служби по сигурността, като полиция и армия

• Спасителни служби, като пожарна и гражданска защита

• Строителство в тунели и мини

• Улично движение

• Развлекателна индустрия

Характеристики:

• Изключително забележим благодарение на рефлектиращото фолио

• Силно абразивоустойчив

• Устойчив на UV лъчи

• Защитен срещу магнитни смущения

• UL-сертифициран

По желание се предлагат и други цветове на фолиото!