ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิคส์ และเซนเซอร์

ระบบอิเล็กทรอนิคส์ที่มีความไวและซับซ้อนนั้นต้องการระบบสายเคเบิ้ลที่ทนทานและเชื่อถือได้ ที่สามารถรับมือกับความเค้นทางกลระดับสูงและการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ของระบบอัตโนมัติได้

ระบบอัตโนมัติมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในแวดวงการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ และสายการผลิตอื่น ๆ สายเคเบิ้ลและอุปกรณ์เสริมสำหรับสายเคเบิ้ลคุณภาพสูงของ HELUKABEL® (เช่น รางกระดูกงู แกลนด์ และคอนเนคเตอร์) ที่ได้รับการรับประกันว่าระบบจะมีความทนทานและเชื่อถือได้ ตลอดจนสามารถรับมือกับความเค้นเชิงกลสูง และการเคลื่อนที่ซ้ำๆ ของระบบอัตโนมัติได้อีกด้วย

เซอร์โวมอเตอร์และสายสัญญาณตอบกลับพร้อมคอนเนคเตอร์ของ HELUKABEL® เหมาะสำหรับผู้ผลิตระบบขับชั้นเคลื่อนชั้นนำของโลกจะเป็นทางเลือกที่ประหยัดแทนรางกระดูกงู

เราหวังว่าจะได้ช่วยเหลือคุณในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ และพร้อมตอบข้อสงสัยใด ๆ ของคุณ


ด้านล่างนี้ คุณจะพบกับตัวอย่างของสายเคเบิ้ลและสายไฟสำหรับระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิคส์ และเซนเซอร์ :

Low cost alternativ to Motorcables with PUR Jacket for fix instalation.The cables have an overall screen to ensure EMC compatibility, i.e. for protection against electromagnetic interference. Production is based on the specifications of established manufacturers of servo-drives and controls, as well as on various VDE, UL and CSA standards. Applications include machine, plant and robot construction, automation, drive, control and production engineering. Attractive for export-oriented mechanical and system engineering.


Low cost alternativ to supply cables with PUR Jacket for fix instalation or occasional moving applications. The combination of feeder cores with the control cores for the braking function in these cables is ideal. The cables have an overall screen to ensure EMC compatibility, i.e. for protection against electromagnetic interference. Production is based on the specifications of established manufacturers of servo-drives and controls, as well as on various VDE, UL and CSA standards. Applications include machine, plant and robot construction, automation, drive, control and production engineering. Attractive for export-oriented mechanical and system engineering. To optimise the EMC features we recommend a large round contact of the copper braiding on both ends.


The combination of supply cores with the control cores for the braking function and the thermal protection in these cables is ideal. Precision servomotors, as used today in many areas of highly-automated manufacturing processes, call for high-quality, reliable and long-lasting cables. These requirements are met to a high degree by these cables. The cables have an additional overall screen to ensure EMC compatibility, i.e. for protection against electromagnetic interference. Production is based on the specifications of established manufacturers of servo-drives and controls, as well as on various VDE, UL and CSA standards. Applications include machine, plant and robot construction, automation, drive, control and production engineering. Attractive for export-oriented mechanical and system engineering.


Low cost alternativ to Motorcables with PUR Jacket for fix instalation or occasional moving applications.??These low-capacitance incremental encoder cables or position feedback cables transmit the control pulses for positioning and operating characteristics of servomotors. These cables are used as connecting cables for tachos, brakes and pulse generators in??industrial equipment, machine tools, control and automation equipment.


Supply cable optimised especially for the supply of DNC motors. These cables are specially designed for use in power drag chains, handling equipment, robotics, tooling machinery, processing and manufacturing machinery. The optimised outside diameter, reduced weight and excellent torsion characteristics facilitate use in multi-shift operation with extreme alternating bending stress cycles. Particularly recommended as a supply cable between frequency converters and servomotors.


The combination of supply cores with the control cores for the braking function in these cables is ideal. Precision servomotors, as used today in many areas of highly-automated manufacturing processes, call for high-quality, reliable and long-lasting cables. These requirements are met to a high degree by these cables. The cables have an additional overall screen to ensure EMC compatibility, i.e. for protection against electromagnetic interference. Production is based on the specifications of established manufacturers of servo-drives and controls, as well as on various VDE, UL and CSA standards. Applications include machine, plant and robot construction, automation, drive, control and production engineering. Attractive for export-oriented mechanical and system engineering.


The combination of supply cores with the control cores for the braking function and the thermal protection in these cables is ideal. Precision servomotors, as used today in many areas of highly-automated manufacturing processes, call for high-quality, reliable and long-lasting cables. These requirements are met to a high degree by these cables. The cables have an additional overall screen to ensure EMC compatibility, i.e. for protection against electromagnetic interference. Production is based on the specifications of established manufacturers of servo-drives and controls, as well as on various VDE, UL and CSA standards. Applications include machine, plant and robot construction, automation, drive, control and production engineering. Attractive for export-oriented mechanical and system engineering.


These low-capacitance incremental encoder cables or position feedback cables transmit the control pulses for positioning and operating characteristics of servomotors. These cables are used as connecting cables for tachos, brakes and pulse generators in applications subjected to heavy mechanical stresses in industrial equipment, machine tools, control and automation equipment.


This TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J motor power supply cable for the frequency converters assures electromagnetic compatibility in plants and buildings, facilities with units and operating equipment where the fields of electromagnetic interference might cause adverse effects on the surroundings. As a supply and connecting cable for medium mechanical stresses in fixed installations and forced movements in dry, moist and wet environments, not however for outdoor applications. Used in the automotive and food industries, environmental technology, packaging industry, machine tools. Handling equipment, for SIMOVERT drives, they are particularly suitable for use with industrial pumps, ventilators, conveyor belts and air-conditioning installations and similar applications.


This TOPFLEX®-EMC-2YSLCYK-J motor power supply cable for the frequency converters assures electromagnetic compatibility in plants and buildings, facilities with units and operating equipment where the fields of electromagnetic interference might cause adverse effects on the surroundings. As a supply and connecting cable for medium mechanical stresses in fixed installations and forced movements in dry, moist and wet environments and for outdoor applications, possible for installation in underground at 4G16 mm².??Used in the automotive and food industries, environmental technology, packaging industry, machine tools. Handling equipment, for SIMOVERT drives, they are particularly suitable for use with industrial pumps, ventilators, conveyor belts and air-conditioning installations and similar applications. Installation in hazardous areas.


As a supply and connecting cable for medium mechanical stresses in fixed installations and forced movements in dry, moist and wet environments and for outdoor applications. Used in the automotive and food industries, environmental technology, packaging industry, machine tools. Handling equipment, for SIMOVERT drives, they are particularly suitable for use with industrial pumps, ventilators, conveyor belts and air-conditioning installations and similar applications. Installation in hazardous areas This screened motor supply cable with low mutual capacitance of the single cores because of the special PE core insulation and low screen capacitance enable a low-loss transmission of the power compared to PVC-sheathed connecting cables. Due to the optimal screening an interference-free operation of frequency converters is obtained.


As a supply and connecting cable for medium mechanical stresses in fixed installations and forced movements in dry, moist and wet environments and for outdoor applications, possible for installation in??underground at 3x16+3G2,5 mm². Used in the automobile industry, food industry, environmental engineering, packaging industry, toolmaking machinery, handling equipment, for SIMOVERT drivers, they are particularly suitable for use with industrial pumps, ventilators, conveyor belts and air-conditioning installations and similar applications. Installation in hazardous areas.


JZ-HF cables are ideal for use in the machine tool industry, in robotics and machine production and anywhere where high flexibility is essential. These cables have shown excellent performance in combination with standard cable trays. These cables are suitable for flexible use for medium mechanical stresses with free movements.


HELUKABEL® MULTISPEED 500-PVC are installed there, where the extreme requirements for the cables are necessary. The selected materials and lay-up technique permit these high flexible cables for permanent application in drag chains for long distances, high and low speed of movements. These high flexible PVC control cables are suitable for shift- and bending stresses in machines and machine tool constructions. These are installed in dry, moist rooms and in open air??with free movement without tensile stress or forced movements. For applications which go beyond standard solutions (for example for composting appliances or high shelf conveyors.


JZ-HF cables are ideal for use in the machine tool industry, in robotics and machine production and anywhere where high flexibility is essential. These cables have shown excellent performance in combination with standard cable trays. These cables are suitable for flexible use for medium mechanical stresses with free movements. The dense screening assures disturbance-free transmission of all signals and impulses. An ideal disturbance-free control cable for the above application.


HELUKABEL® MULTISPEED 500-C-PVC are installed there, where the extreme requirements for the cables are necessary. The selected materials and lay-up technique permit these high flexible cables for permanent application in drag chains for long distances, high and low speed of movements. These high flexible PVC control cables are suitable for shift- and bending stresses in machines and machine tool constructions. These are installed in dry, moist rooms and in open air??with free movement without tensile stress or forced movements.


PURö-JZ-HF is an extremely robust cable noted for its good tear and abrasion resistance. Due to its good performance with mineral oils and especially in connection with coolants, this cable is well suited for use in the machinery, tool making and steel industries in critical areas. Its high abrasion resistance and good flexing ability make it quick and easy to install and, with its low bending radius, ideal for use with cable trays.


The special cables for drag chains are used for permanent flexible applications in machineries, machine tools, robot technics, for movable automated machinery parts and multi-shift operation. Those cables are developed according to the newest state of technology improvement. These high flexible control cables with sliding abilities guaranteed an optimum service life durabilities and also very economic by using the TPE-core insulation and the PUR-outer jacket. The PUR material is adhesion-low and cut-resistant.


For permanent application in drag chains for long distances, high and low speed of movements. These cables are installed in dry, moist and wet rooms and in open air with free movement without tensile stress or forced movements. These robust and abrasion resistant special control cables are installed there, where the problems appear for the application in permanent stresses e.g. in energy drag chains, industry robotics, production lines, automatic control systems and permanent movable machinery parts for multi-shift operation. These cables are installed everywhere, where high requirements for the flexibility, abrasion, oxygen and chemical resistance are necessary.


PURö-JZ-YCP is a highly robust and tare and abrasion resistant cable with excellent resistance properties to mineral oils and cooling fluids, thus making it an ideal choice for installation in most types of industrial machinery as well as in steel works and rolling mills, etc. in fact, wherever you may need a cable to cope with especially critical situations. Easy to install, thanks to its high degree of flexibility. Its high abrasion resistance and good flexing ability make it quick and easy to install and, with its low bending radius, ideal for use with cable trays. This screened cable is ideal for use in data signal transmission free from interferences for measurement and control engineering technology.


The special screened cables for drag chains are mainly applied for impulse transmission to prevent external interference effects and used for permanent flexible applications in machineries, machine tools, robot technics, for movable automated machinery parts and multi-shift operation. Those cables are developed according to the newest state of technology improvement. These high flexible control cables with sliding abilities guaranteed an optimum service life durabilities and also very economic by using the TPE-core insulation and the PUR-outer jacket which is adhesive-free and cut-resistant.


For permanent application in drag chains for long distances, high and low speed of movements. These cables are installed in dry, moist and wet rooms and in open air with free movement without tensile stress or forced movements. These robust and abrasion resistant special control cables are installed there, where the problems appear for the application in permanent stresses e.g. in energy drag chains. These cables are installed everywhere, where high requirements for the flexibility, abrasion, oxygen and chemical resistance are necessary. These screened cables are particularly suitable for the interference-free transmission in instrumentation and control engineering applications.


For permanent application in drag chains for long distances, high and low speed of movements. These cables are installed in dry, moist and wet rooms and in open air with free movement without tensile stress or forced movements. These robust and abrasion resistant special control cables are installed there, where the problems appear for the application in permanent stresses e.g. in energy drag chains, industry robotics, production lines, automatic control systems and permanent movable machinery parts for multi-shift operation.


For permanent application in drag chains for long distances, high and low speed of movements. These cables are installed in dry, moist and wet rooms and in open air with free movement without tensile stress or forced movements. These robust and abrasion resistant special control cables are installed there, where the problems appear for the application in permanent stresses e.g. in energy drag chains. These cables are installed everywhere, where high requirements for the flexibility, abrasion, oxygen and chemical resistance are necessary.