Brutoprijslijst

Met ingang van 1 november 2017 zal de HKBPL_03 plus 4%. vervangen worden door de HKBPL_04.

De brutoprijzen van ons kabeltoebehorenpakket wijzigen niet.

U kunt de HKBPL_04 in de rechterkolom downloaden.

Of update de bruto prijzen via 2BA.