Brutoprijslijst

Met ingang van 1 september 2017 zal de HKBPL_03 vervangen worden door de HKBPL_03_PLUS 4%.
De brutoprijzen van ons kabeltoebehorenpakket wijzigen niet.

U kunt de HKBPL_03_PLUS 4% in de rechterkolom downloaden.
Of update de bruto prijzen via 2BA.