TRONIC 2-CY

se 2 stíněnými žilami, s vyznačením metrování

Fotografie výrobku
Technická data
 • Izolace žil ze speciálního PVC                                           podle DIN VDE 0812
 • Teplotní rozsah                                                                    při flexibilním uložení -5°C až +80°C                                   při pevném uložení -40°C až +80°C                  
 • Odpor jádra                                                                       0,14 mm2 = max. 138 Ohm/km                                        0,25 mm2 = max. 77,8 Ohm/km                                       0,50 mm2 = max. 37,8 Ohm/km
 • Provozní napětí                                                                   (ne pro účely silnoproudé instalace)                                   0,14 mm2 = max. 350 V                                                     0,25 mm2 = max. 500 V                                                      0,50 mm2 = max. 500 V
 • Zkušební napětí (50 Hz ef.)                                             0,14 mm2 = 800 V                                                             0,25 mm2 = 800 V                                                               0,50 mm2 = 1200 V
 • Průrazné napětí                                                               0,14 mm2 = 1600 V                                                                0,25 mm2 = 1600 V                                                            0,50 mm2 = 2400 V
 • Izolační odpor                                                                   min. 200 MOhm x km
 • Provozní kapacita (přibližná hodnota)                          žíla/žíla                                                                                  0,14 mm2 = 70 pF/m                                                         0,25 mm2 = 80 pF/m                                                           0,50 mm2 = 80 pF/m                                                   žíla/stínění                                                                             0,14 mm2 = 270 pF/m                                                         0,25 mm2 = 350 pF/m                                                         0,50 mm2 = 400 pF/m
 • Minimální poloměr ohybu                                                při flexibilním uložení 10x Ø kabelu                                      při pevném uložení 5x Ø kabelu
 • Odolnost proti záření                                                         až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro holé, od  0,5 mm² podle                             DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,                                       BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5                                          0,14 a 0,25 mm2 podle DIN VDE 0812
 • konstrukce jádra u:                                                             0,14 mm² = 18x0,1 mm
  0,25 mm² = 14x0,15 mm
  0,50 mm² = 16x0,2 mm
 • izolace žil ze speciálního PVC                                             typ směsi TI2 podle                                                                DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
 • značení žil podle DIN 47100
 • bílá a hnědá žíla vždy stíněná pro přenos impulzů
 • stínící opletení z Cu drátů,                                                   pokrytí cca 85%
 • žíly stočeny v polohách s optimálními                                 délkami zkrutu
 • ochrana proti dotyku, PVC plášť
 • vnější plášť ze speciálního PVC                                         typ směsi TM2 podle                                                           DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
 • barva pláště: šedá (RAL 7001)
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti
 • rozšířená odolnost proti olejům.                                         Odolnost proti olejům a chemická odolnost                        viz tabulka Technické informace
 • materiály použité při výrobě                                      neobsahují silikon a kadmium,                                            ani látky omezující smáčivost laku

         Zkoušky

 • PVC samozhášivé a oheň nešířící                                  podle DIN VDE 0482-332-1-2,                                         DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá                    DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
 • AWG sizes are approximate equivalent
  values. The actual cross section is in mm².
Použití
Ve všech oblastech měřící, řídící a regulační techniky, kde jsou pro přenos impulzů nutné pouze 2 žíly. Používají se při stavbě strojů a zařízení, ve válcovnách a hutích a také v elektronice.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

49521

4 x 0,14

6,2

14,6

40,0

26

49522

8 x 0,14

7,2

20,3

50,0

26

49523

12 x 0,14

8,4

26,8

70,0

26

49524

16 x 0,14

8,6

32,0

80,0

26

49525

24 x 0,14

9,0

43,4

110,0

26

49526

4 x 0,25

6,5

21,3

60,0

24

49527

8 x 0,25

8,0

31,0

90,0

24

49528

12 x 0,25

9,2

40,5

120,0

24

49529

16 x 0,25

9,6

50,1

140,0

24

49530

24 x 0,25

12,0

69,3

200,0

24

49531

4 x 0,5

7,6

34,0

100,0

20

49532

8 x 0,5

11,6

53,2

150,0

20

49533

12 x 0,5

11,9

72,4

190,0

20

49534

16 x 0,5

12,5

91,6

240,0

20

49535

24 x 0,5

15,3

130,0

310,0

20