TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3

flexibilní motorový napájecí PUR kabel, trojité stínění, s nízkou kapacitou, 80°C, 600V, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální motorový napájecí PUR kabel                                            pro frekvenční měniče podle                                                                 UL AWM Style 20234 a CSA AWM                                                        v souladu s DIN VDE 0250
 • Teplotní rozsah                                                                                    při flexibilním uložení -30°C až +80°C                                                   při pevném uložení -40°C až +80°C
 • přípustná provozní teplota                                                                  na jádře +90°C
 • Jmenovité napětí                                                                             VDE U0/U 600/1000 V
  UL 1000 V
 • Zkušební napětí  3000 V
 • Provozní kapacita při 4 kH                                                           podle průřezu jádra                                                                        žíla/žíla 70-250 nF/km                                                                    žíla/stínění 110-410 nF/km
 • Izolační odpor                                                                                   min. 200 MOhm x km
 • Minimální poloměr ohybu                                                                při pevném uložení pro vnější Ø:                                                           do 12 mm: 5x Ø kabelu                                                                       >12 až 20 mm: 7,5x Ø kabelu                                                            >20 mm: 10x Ø kabelu                                                                           při volném pohybu pro vnější Ø:                                                             do 12 mm: 10x Ø kabelu                                                                     >12 až 20 mm: 15x Ø kabelu                                                              >20 mm: 20x Ø kabelu
 • Vazební odpor                                                                                  podle průřezu jádra                                                                             max. 250 Ohm/km
 • Odolnost proti záření                                                                           až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro holé, podle                                                                   DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,                                                      BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil ze speciálního polyetylenu (PE)
 • barevné značení žil černé                                                                         s potiskem U1, V2, W3
 • zeleno-žlutá ochranná žíla (rozdělená do 3 částí)
 • žíly stočeny dohromady
 • 1. stínění z polovodivé tkaniny                                                                2. polyesterové fólie kašírované hliníkem                                              3. stínící opletení z pocínovaných                                                           Cu drátů, pokrytí cca 80%
 • vnější PUR plášť
 • barva pláště oranžová (RAL 2003)                                                  podle DESINA®
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti
 • vnější PUR plášť s nízkou přilnavostí,                                               odolný působení plamene, extrémně odolný oděru,                              bezhalogenový, odolný UV záření, olejům,                                    hydrolýze a mikrobům
 • tento stíněný kabel pro připojování motorů                                             s nízkou provozní kapacitou, díky izolaci žil                                         ze speciálního PE, umožňuje bezztrátový přenos                                výkonu v porovnání s připojovacími                                                kabely s PVC izolací
 • optimální trojité stínění umožňuje nerušený                                   provoz frekvenčních měničů
 • trojité stínění optimálně splňuje požadavky                                           na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
 • materiály použité při výrobě                                                            neobsahují silikon a kadmium,                                                             ani látky omezující smáčivost laku

         Zvláštnosti

 • průřez ochranné žíly je rozdělen do 3 třetin,                                    které jsou uloženy do klínových mezer                                          kabelové duše. Díky této symetrické konstrukci,                                PE izolaci a trojnásobnému stínění se dosahuje                                    velmi nízké kapacity a indukčnosti. Výrazně se                                   zlepší elektromagnetická kompatibilita.

         Zkoušky

 • vnější PUR plášť samozhášivý a                                                       oheň rešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2,                                     DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá                                      DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)

 

Poznámka
 • všechny kabely jsou k dodání také v proveden JB                                      s barevnými žilami podle DIN VDE 0295
 • **) Proudová zatížitelnost při trvalém provozu do 30°C                      teploty okolního prostředí. Při odlišných teplotách                             okolního prostředí platí přepočítací koeficienty a kromě                      toho ustanovení v DIN VDE 0298 část 4.
Použití

Tento dvounormový motorový napájecí kabel TOPFLEX® MOTOR EVM 3/3 pro frekvenční měniče s trojnásobným stíněním zaručuje vynikající EMC u strojů a zařízení. Používá se jako napájecí a připojovací kabel při silném mechanickém namáhání, pro pevné uložení a také pro příležitostný volný pohyb v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a ve venkovním prostředí. Oblasti použití jsou obráběcí stroje, zpracovatelské a výrobní stroje, obráběcí centra, průmyslové roboty, automatické výrobní linky, manipulační zařízení atd. Díky rozdělení ochranné žíly do 3 částí a jejich rovnoměrnému rozdělení do mezer mezi silové napájecí žíly bylo dosaženo symetrické konstrukce. Tím se při porovnání se 4-žilovou verzí zlepšila EMC, kapacita a indukčnost.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.                                                                   Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Vazební odpor

Proudová zatížitelnost **)

s 3 zatíženými žilami

v ampérech

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

při 1 MHz

Ohm/km

při 30 MHz

Ohm/km

78614

3 x 1,5 + 3 G 0,25

10,4

18

100,0

150,0

16

78615

3 x 2,5 + 3 G 0,5

12,1

18

210

26

160,0

240,0

14

78616