TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103

nízkokapacitní motorový napájecí kabel 0,6/1kV, se zvýšenou proudovou zatížitelností, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální motorový napájecí kabel                                   pro frekvenční měniče podle                                            UL-AWM Style 21179
 • Teplotní rozsah                                                                   při flexibilním uložení -5°C až +70°C                                   při pevném uložení -40°C až +80°C
 • Přípustná provozní teplota                                                na jádru +90°C
 • Jmenovité napětí                                                            VDE U0/U 600/1000 V                                                        UL 1000 V
 • Zkušební napětí 2500 V
 • Izolační odpor                                                                  min. 200 MOhm x km
 • Vazební odpor                                                                   podle průřezu jádra                                                                  max. 250 Ohm/km
 • Provozní kapacita                                                         podle průřezu jádra                                                       žíla/žíla 70 až 250 nF/km                                             žíla/stínění 110 až 410 nF/km
 • Minimální poloměr ohybu                                                 při pevném uložení pro vnější Ø:
  do 12 mm: 5x Ø kabelu
  > 12-20 mm: 7,5x Ø kabelu
  > 20 mm: 10x Ø kabelu
  při volném pohybu pro vnější Ø:
  do 12 mm: 10x Ø kabelu
  > 12-20 mm: 15x Ø kabelu
  > 20 mm: 20x Ø kabelu
 • Odolnost proti záření                                                          až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jemně laněné                                  podle DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5 resp.                  IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil ze speciálního polymeru
 • značení žil podle DIN VDE 0293-308                                    - do 5 žil barevné
  - od 7 žil černé s průběžným bílým                             potiskem číslic
 • zeleno-žlutá ochranná žíla
 • žíly koncentricky stočeny v polohách
 • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
 • 2. stínění opletením z pocínovaných                                     Cu drátů, pokrytí cca 80%
 • vnější plášť ze speciálního PVC 
 • barva pláště oranžová (RAL 2003)
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti

         Zkoušky

 • PVC samozhášivé a oheň nešířící                                     podle DIN VDE 0482-332-1-2,                                           DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá                    DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
 • izolace ze speciálního polymeru zajišťuje nízké                   dielektrické ztráty, dvojnásobnou napěťovou                    pevnost, delší životnost, malé rušivé proudy                 stíněním a zvýšenou proudovou zatížitelnost
 • splňuje požadavky na EMC podle EN 55011                 resp. DIN VDE 0875 část 11
 • malý vazební odpor způsobuje dobrou          elektromagnetickou kompatibilitu
 • tento motorový napájecí kabel s nízkou provozní           kapacitou jednotlivých žil, díky izolaci žil ze speciálního         polymeru a nízkou kapacitou stínění umožňuje                 přenos výkonu s nízkými ztrátami ve srovnání                     s napájecími kabely s PVC izolací a zvýšenou           proudovou zatížitelnost
 • optimální stínění umožňuje nerušený provoz              frekvenčních měničů
 • konstrukce dle požadavků                                                 VdS 3501:2006-04
 • materiály použité při výrobě                                      neobsahují silikon a kadmium,                                           ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
 • AWG sizes are approximate equivalent
  values. The actual cross section is in mm².
Použití

Tento motorový napájecí kabel podle UL/CSA umožňuje zvýšenou proudovou zatížitelnost a zajišťuje navíc elektromagnetickou kompatibilitu v provozech a budovách, v zařízeních s přístroji a provozními prostředky, jejichž elektromagnetická rušivá pole mohou nepřípustně ovlivnit okolní prostředí. Používají se v obalovém, automobilovém a potravinářském průmyslu, v technice pro ochranu životního prostředí, při výrobě obráběcích strojů a zařízení. Dále se používají pro pohony SIMOVERT u průmyslových čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů. Jsou použitelné při středním mechanickém namáhání, pro pevné uložení a příležitostný volný pohyb v suchých, vlhkých a mokrých prostorách. Mohou se použít i v prostorech s nebezpečím výbuchu.                                                      EMC = elektromagnetická kompatibilita                                                   Pro dodržení hodnot pro rušení rozhlasového vysílání podle EN 55011 musí mít stínění široký kruhový kontakt po obvodu kabelu na obou koncích.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

22689

(3 G 1,5)

9,4

72,0

200,0

16

22690

(4 G 1,5)

10,4

95,0

230,0

16

22691

(5 G 1,5)

11,2

117,0

258,0

16

22692

(7 G 1,5)

13,2

148,0

281,0

16

22693

(3 G 2,5)

11,2

137,0

270,0

14

22694

(4 G 2,5)

12,5

150,0

300,0

14

22695

(5 G 2,5)

13,5

200,0

352,0

14

22696

(7 G 2,5)

16,0

230,0

473,0

14

22697

4 G 4

14,2

235,0

485,0

12

22698

(5 G 4)

15,4

321,0

567,0

12

22699

(7 G 4)

18,2

352,0

603,0

12

22700

4 G 6

15,2

320,0

633,0

10

22701

(5 G 6)

16,8

439,0

679,0

10

22702

(7 G 6)

20,0

501,0

771,0

10

22703

(4 G 10)

19,5

533,0

860,0

8

22704

(5 G 10)

21,6

711,0

1029,0

8

22705

(4 G 16)

23,1

789,0

1290,0

6

22706

(4 G 25)

27,1

1236,0

1862,0

4