TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1

flexibilní motorový napájecí PUR kabel, 80°C, 600V, trojité stínění, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální motorový napájecí PUR kabel                                             pro frekvenční měniče podle                                                                 UL AWM Style 20234 a CSA AWM                                                        v souladu s DIN VDE 0250
 • Teplotní rozsah                                                                                    při flexibilním uložení -30°C až +80°C                                                  při pevném uložení -40°C až +80°C
 • Přípustná provozní teplota                                                                  na jádře +90°C
 • Jmenovité napětí                                                                                    VDE U0/U 600/1000 V
  UL 1000 V
 • Zkušební napětí 3000 V
 • Provozní kapacita při 4 kHz                                                          podle průřezu jádra                                                                          žíla/žíla 70-250 nF/km                                                                žíla/stínění 110-410 nF/km
 • Izolační odpor                                                                                    min. 200 MOhm x km
 • Minimální poloměr ohybu                                                                  při pevném uložení pro vnější Ø:                                                           do 12 mm: 5x Ø kabelu                                                                        >12 až 20 mm: 7,5x Ø kabelu                                                              >20 mm: 10x Ø kabelu                                                                           při volném pohybu pro vnější Ø:                                                             do 12 mm: 10x Ø kabelu                                                                        >12 až 20 mm: 15x Ø kabelu                                                               >20 mm: 20x Ø kabelu
 • Vazební odpor                                                                                   podle průřezu jádra                                                                              max. 250 Ohm/km
 • Odolnost proti záření                                                                          až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro holé, podle                                                                      DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,                                                    IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil ze speciálního polyetylenu (PE)
 • barevné značení žil černá, hnědá, šedá
 • zeleno-žlutá ochranná žíla
 • žíly stočeny dohromady
 • 1. stínění z polovodivé tkaniny                                                                2. polyesterová fólie kašírovaná hliníkem                                            3.  stínící opletení z pocínovaných                                                          Cu drátů, pokrytí cca 85%
 • vnější PUR plášť
 • barva pláště oranžová (RAL 2003)                                                  podle DESINA®
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti
 • vnější PUR plášť s nízkou přilnavostí,                                          extrémně odolný oděru, bezhalogenový,                                            odolný UV záření, olejům, hydrolýze                                                       a mikrobům
 • tento stíněný kabel pro připojování motorů                                             s nízkou provozní kapacitou, díky izolaci žil                                          ze speciálního PE, umožňuje přenos s nízkými                             ztrátami výkonu v porovnání s připojovacími                                      PVC kabely
 • optimální trojité stínění umožňuje nerušený                                      provoz frekvenčních měničů
 • trojité stínění optimálně splňuje požadavky                                          na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
 • materiály použité při výrobě                                                            neobsahují silikon a kadmium,                                                              ani látky omezující smáčivost laku

         Zkoušky

 • vnější PUR plášť samozhášivý, oheň nešířící                                   podle DIN VDE 0482-332-1-2,                                                           DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá                                        DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
 • .**) Proudová zatížitelnost při trvalém                                                  provozu do 30°C teploty okolního prostředí.                                             Při odlišných teplotách okolního prostředí                                              platí přepočítací koeficienty a kromě toho                                        ustanovení v DIN VDE 0298 část 4
Použití

Tento motorový napájecí kabel TOPFLEX® MOTOR EVM 1/1 dvounormový pro frekvenční měniče s trojnásobným stíněním zaručuje vynikající EMC ve strojích a zařízeních. Používá se jako napájecí a připojovací kabel při silném mechanickém namáhání, při pevném uložení a také při příležitostném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a ve venkovním prostředí. Oblasti použití jsou obráběcí stroje, zpracovatelské a výrobní stroje, obráběcí centra, průmyslové roboty, automatické výrobní linky, manipulační zařízení atd.
EMC = elektromagnetická kompatibilita                                                                    Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Provozní kapacita

Vazební odpor

Proudová zatížitelnost **)

s 3 zatíženými žilami

v ampérech

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

Žíla / Žíla

cca nF / km

Žíla / Stínění

cca nF / km

při 1 MHz

Ohm/km

při 30 MHz

Ohm/km

78377

4 G 1,5

11,5

70

110

18

95,0

230,0

16

78378

4 G 2,5

13,5

80

130

18

210

26

150,0

300,0

14

78379

4 G 4

15,8

90

150

11

210

34

235,0

485,0

12

78380

4 G 6

17,8

90

150

6

150

44

320,0

630,0

10

78381

4 G 10

21,6

120

200

7

180

61

533,0

860,0

8

78382

4 G 16

25,4

120

210

9

190

82