TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1

flexibilní motorový napájecí PUR kabel, 80°C, 600V, trojité stínění, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální motorový napájecí PUR kabel                            pro frekvenční měniče podle                                                UL AWM Style 20234 a CSA AWM                                       v souladu s DIN VDE 0250
 • Teplotní rozsah                                                                   při flexibilním uložení -30°C až +80°C                                 při pevném uložení -40°C až +80°C
 • Přípustná provozní teplota                                                 na jádře +90°C
 • Jmenovité napětí                                                                   VDE U0/U 600/1000 V
  UL 1000 V
 • Zkušební napětí 3000 V
 • Provozní kapacita při 4 kHz                                         podle průřezu jádra                                                         žíla/žíla 70-250 nF/km                                               žíla/stínění 110-410 nF/km
 • Izolační odpor                                                                   min. 200 MOhm x km
 • Minimální poloměr ohybu                                                 při pevném uložení pro vnější Ø:                                          do 12 mm: 5x Ø kabelu                                                       >12 až 20 mm: 7,5x Ø kabelu                                             >20 mm: 10x Ø kabelu                                                          při volném pohybu pro vnější Ø:                                            do 12 mm: 10x Ø kabelu                                                       >12 až 20 mm: 15x Ø kabelu                                              >20 mm: 20x Ø kabelu
 • Vazební odpor                                                                  podle průřezu jádra                                                             max. 250 Ohm/km
 • Odolnost proti záření                                                         až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro holé, podle                                                     DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,                                   IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil ze speciálního polyetylenu (PE)
 • barevné značení žil černá, hnědá, šedá
 • zeleno-žlutá ochranná žíla
 • žíly stočeny dohromady
 • 1. stínění z polovodivé tkaniny                                               2. polyesterová fólie kašírovaná hliníkem                           3.  stínící opletení z pocínovaných                                         Cu drátů, pokrytí cca 85%
 • vnější PUR plášť
 • barva pláště oranžová (RAL 2003)                                 podle DESINA®
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti
 • vnější PUR plášť s nízkou přilnavostí,                         extrémně odolný oděru, bezhalogenový,                           odolný UV záření, olejům, hydrolýze                                      a mikrobům
 • tento stíněný kabel pro připojování motorů                            s nízkou provozní kapacitou, díky izolaci žil                         ze speciálního PE, umožňuje přenos s nízkými            ztrátami výkonu v porovnání s připojovacími                     PVC kabely
 • optimální trojité stínění umožňuje nerušený                     provoz frekvenčních měničů
 • trojité stínění optimálně splňuje požadavky                         na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
 • materiály použité při výrobě                                           neobsahují silikon a kadmium,                                             ani látky omezující smáčivost laku

         Zkoušky

 • vnější PUR plášť samozhášivý, oheň nešířící                  podle DIN VDE 0482-332-1-2,                                          DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá                       DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
 • .**) Proudová zatížitelnost při trvalém                                 provozu do 30°C teploty okolního prostředí.                            Při odlišných teplotách okolního prostředí                             platí přepočítací koeficienty a kromě toho                       ustanovení v DIN VDE 0298 část 4
Použití

Tento motorový napájecí kabel TOPFLEX® MOTOR EVM 1/1 dvounormový pro frekvenční měniče s trojnásobným stíněním zaručuje vynikající EMC ve strojích a zařízeních. Používá se jako napájecí a připojovací kabel při silném mechanickém namáhání, při pevném uložení a také při příležitostném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a ve venkovním prostředí. Oblasti použití jsou obráběcí stroje, zpracovatelské a výrobní stroje, obráběcí centra, průmyslové roboty, automatické výrobní linky, manipulační zařízení atd.
EMC = elektromagnetická kompatibilita                                                   Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Provozní kapacita

Vazební odpor

Proudová zatížitelnost **)

s 3 zatíženými žilami

v ampérech

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

Žíla / Žíla

cca nF / km

Žíla / Stínění

cca nF / km

při 1 MHz

Ohm/km

při 30 MHz

Ohm/km

78377

4 G 1,5

11,5

70

110

18

95,0

230,0

16

78378

4 G 2,5

13,5

80

130

18

210

26

150,0

300,0

14

78379

4 G 4

15,8

90

150

11

210

34

235,0

485,0

12

78380

4 G 6

17,8

90

150

6

150

44

320,0

630,0

10

78381

4 G 10

21,6

120

200

7

180

61

533,0

860,0

8

78382

4 G 16

25,4

120

210

9

190

82

789,0

1290,0

6

701308

4 G 25

31,0

140

230

4

95

108

1180,0

1800,0

4

78383

4 G 35

33,0

150

260

3

85

135

1662,0

2610,0

2

78384

4 G 50

39,0

190

320

2

40

168

2345,0

2950,0

1

78385

4 G 70

45,0

190

320

2

45

207

3196,0

3950,0

2/0

78386

4 G 95

50,1

250

410

1

50

250

4316,0

5300,0

3/0

78387

4 G 120

54,2

292

5435,0

6600,0

4/0

78388

4 G 150

61,3

335

6394,0

7040,0

300 kcmil

78479

4 G 185

64,2

382

7639,0

8380,0

350 kcmil