TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J /nUL/CSA

motorový napájecí kabel pro frekvenční měniče, 0,6/1kV, dvojité stínění, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální motorový napájecí kabel                                                     pro frekvenční měniče podle Style 2570
 • Teplotní rozsah                                                                                     při flexibilním uložení -5°C až +80°C                                                    při pevném uložení -40°C až +80°C
 • Jmenovité napětí UL 1000 V
 • Zkušební napětí 2500 V
 • Izolační odpor                                                                                   min. 200 MOhm x km
 • Vazební odpor                                                                                 podle průřezu jádra                                                                             max. 250 Ohm/km
 • Minimální poloměr ohybu                                                                 při pevném uložení pro vnější Ø:                                                           do 12 mm: 5x Ø kabelu                                                                             >12 až 20 mm: 7,5x Ø kabelu                                                            >20 mm: 10x Ø kabelu                                                                            při volném pohybu pro vnější Ø:                                                               do 12 mm: 10x Ø kabelu                                                                          >12 až 20 mm: 15x Ø kabelu                                                              >20 mm: 20x Ø kabelu
 • Odolnost proti záření                                                                          až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jemně laněné podle                                            DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5 resp.                                            IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil z polyetylénu (PE)
 • barevné značení žil: černá, hnědá, šedá 
 • zeleno-žlutá ochranná žíla (rozdělena do 3 částí)
 • konstrukce 3+3 žíly
 • žíly koncentricky stočeny v polohách
 • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
 • 2. stínění opletením z pocínovaných                                                      Cu drátů, pokrytí cca 85%
 • vnější plášť ze speciálního PVC
 • barva pláště černá (RAL 9005)
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti
 • nízká provozní kapacita
 • splňuje požadavky EMC podle EN 55011                                        resp. DIN VDE 0875 část 11
 • malý vazební odpor způsobuje                                                        dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
 • optimální stínění umožňuje nerušený provoz                                        frekvenčních měničů
 • varianta konstrukce 3 PLUS má oproti                                        4-žilovým provedením s ohledem                                                          na vlastnosti EMC vylepšenou symetrickou                                        3-žilovou konstrukci. Na tři části rozdělená                                        ochranná žíla je rovnoměrně stočena                                                     v klínových mezerách kabelové duše. To umožňuje                          extrémně koncentrickou konstrukci.
 • minimální průřez 0,75 mm2                                                              splňuje požadavky podle                                                                     DIN EN 60204 část 1
 • odolný UV záření
 • vhodný pro pokládku ve venkovním prostředí
 • tento stíněný motorový napájecí kabel                                                    s nízkou provozní kapacitou jednotlivých žil,                                        díky jejich speciální PE izolaci a nízkou kapacitou                               stínění, umožňuje přenos výkonu s malými ztrátami                              v porovnání s kabely s PVC izolací žil
 • materiály použité při výrobě                                                        neobsahují silikon a kadmium,                                                                ani látky omezující smáčivost laku                                                                                         

         Zkoušky

 • PVC samozhášivé a oheň nešířící                                                        podle DIN VDE 0482-332-1-2,                                                          DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá                                         DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)

 

Poznámka
 • **) Proudová zatížitelnost při trvalém provozu                                          do 30°C teploty okolního prostředí. Při odlišných                                       teplotách okolního prostředí platí přepočítací                                      koeficienty a kromě toho ustanovení                                                            v DIN VDE 0298 část 4.
   
Použití

Jako napájecí a připojovací kabel pro střední mechanické namáhání při pevném uložení a příležitostném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a také ve venkovním prostředí. Používá se v automobilovém a potravinářském průmyslu, u výrobních linek, v obalovém průmyslu a u obráběcích strojů. Dále pro manipulační zařízení, pro průmyslová čerpadla, ventilátory, dopravní pásy a v klimatizační technice. Používá se v prostorech s nebezpečím výbuchu.
EMC = elektromagnetická kompatibilita                                                                    Pro dodržení hodnot pro rušení rozhlasového vysílání podle EN 55011 musí mít stínění široký kruhový kontakt po obvodu kabelu na obou koncích.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Vazební odpor

Proudová zatížitelnost **)

s 3 zatíženými žilami

v ampérech

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

při 1 MHz

Ohm/km

při 30 MHz

Ohm/km

22193

(3 x 1,5 + 3 G 0,25)

10,0

18

86,0

140,0

16

22194

(3 x 2,5 + 3 G 0,5)

11,4

18

210

26

144,0

220,0

14

22195

(3 x 4 + 3 G 0,75)

13,0

11

210

34

224,0

323,0

12

22196

(3 x 6 + 3 G 1,0)

15,0

6

150

44

298,0

420,0

10

22197

(3 x 10 + 3 G 1,5)

18,4

7

180

61

491,0

615,0

8

22198

(3 x 16 + 3 G 2,5)

21,0

9

190

82

723,0

819,0

6

22199

(3 x 25 + 3 G 4,0)

25,3

4

95

108

1138,0

1325,0

4

22223

(3 x 35 + 3 G 6,0)

27,8

3

85

135

1535,0

1718,0

2

22224

(3 x 50 + 3 G 10,0)

32,6

2

40

168

2208,0

2399,0

1