TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA

motorový napájecí kabel pro frekvenční měniče, 0,6/1kV, dvojité stínění, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální motorový napájecí kabel                                    pro frekvenční měniče podle Style 2570
 • Teplotní rozsah                                                                    při flexibilním uložení -5°C až +80°C                                   při pevném uložení -40°C až +80°C
 • Jmenovité napětí                                                               UL 1000 V
 • Zkušební napětí 4000 V
 • Izolační odpor                                                                   min. 200 MOhm x km
 • Vazební odpor                                                                podle průřezu jádra                                                              max. 250 Ohm/km
 • Minimální poloměr ohybu                                                při pevném uložení pro vnější Ø:                                          do 12 mm: 5x Ø kabelu                                                        >12 až 20 mm: 7,5x Ø kabelu                                           >20 mm: 10x Ø kabelu                                                          při volném pohybu pro vnější Ø:                                           do 12 mm: 10x Ø kabelu                                                     >12 až 20 mm: 15x Ø kabelu                                            >20 mm: 20x Ø kabelu
 • Odolnost proti záření                                                         až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro holé, podle                                                  DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,                                     BS 6360 tř. 5 IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil z polyetylénu (PE)
 • barevné značení žil: hnědá, černá, šedá
 • zeleno-žlutá ochranná žíla
 • žíly koncentricky stočeny v polohách
 • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
 • 2. stínění opletením z pocínovaných                                    Cu drátů, pokrytí cca 85%
 • vnější plášť ze speciálního PVC
 • barva pláště černá (RAL 9005)
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti
 • nízká provozní kapacita
 • splňuje požadavky EMC podle EN 55011                      resp. DIN VDE 0875 část 11
 • malý vazební odpor způsobuje                                              dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
 • odolný UV záření
 • pro použití ve venkovním prostředí
 • tento stíněný motorový napájecí kabel                                    s nízkou provozní kapacitou jednotlivých žil                           díky speciální PE izolaci žil a nízkou kapacitou                    stínění umožňuje přenos výkonu s nízkými                       ztrátami ve srovnání s připojovacími PVC kabely
 • optimální stínění umožňuje nerušený provoz                 frekvenčních měničů
 • materiály použité při výrobě                                            neobsahují silikon a kadmium,                                             ani látky omezující smáčivost laku

         Zkoušky

 • PVC samozhášivé a oheň nešířící                                 podle DIN VDE 0482-332-1-2,                                               DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá                    DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
 • **) Proudová zatížitelnost při trvalém provozu                         do 30°C teploty okolního prostředí.                                           Při odlišných teplotách okolního prostředí platí                    přepočítací koeficienty a kromě toho ustanovení                       v normě DIN VDE 0298 část 4.
   
Použití

Tento motorový napájecí kabel TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA pro frekvenční měniče zajišťuje EMC v provozech, budovách a zařízeních s přístroji a provozními prostředky, jejichž elektromagnetická rušivá pole by mohla nepřípustně ovlivňovat okolní prostředí. Jako napájecí a připojovací kabel pro střední mechanické namáhání při pevném uložení a příležitostném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a i ve venkovním prostředí. Používá se v automobilovém průmyslu, v potravinářském průmyslu, u přepravních tratí, v obalovém průmyslu a u obráběcích strojů. Dále pro manipulační zařízení, pro průmyslová čerpadla, ventilátory, dopravní pásy atd. Používá se v prostorách s nebezpečím výbuchu.                                                                                 EMC = elektromagnetická kompatibilita                                                  Pro dodržení hodnot pro rušení rozhlasového vysílání podle EN 55011 musí mít stínění široký kruhový kontakt po obvodu kabelu na obou koncích.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Provozní kapacita

Vazební odpor

Proudová zatížitelnost **)

s 3 zatíženými žilami

v ampérech

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

Žíla / Žíla

cca nF / km

Žíla / Stínění

cca nF / km

při 1 MHz

Ohm/km

při 30 MHz

Ohm/km

22320

4 G 1,5

10,4

18

95,0

140,0

16

22321

4 G 2,5

12,5

80

130

18

210

26

150,0

300,0

14

22322

4 G 4

14,2

90

150

11

210

34

235,0

485,0

12

22323

4 G 6

15,2

90

150

6

150

44

320,0

630,0

10

22324

4 G 10

19,5

120

200

7

180

61

533,0

860,0

8

22325

4 G 16

22,9

140

230

9

190

82

789,0

1290,0

6

22326

4 G 25

27,1

120

210

4

95

108

1236,0

1860,0

4

22327

4 G 35

29,6

150

260

3

85

135

1662,0

2610,0

2

22328

4 G 50

35,2

190

320

2

40

168

2345,0

2950,0

1

22329

4 G 70

41,4

190

320

2

45

207

3196,0

3950,0

2/0

22330

4 G 95

46,0

250

410

1

50

250

4316,0

5300,0

3/0

22331

4 G 120

50,8

292

5435,0

6600,0

4/0

22332

4 G 150

58,3

335

6394,0

7040,0

300 kcmil

22333

4 G 185

65,5

382

7639,0

8380,0

350 kcmil