TOPFLEX® -EMV-UV-2YSLCYK-J

Motorový napájecí kabel 0,6/1kV, pro frekvenční měniče, dvojité stínění, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální motorový napájecí kabel                                                      pro frekvenční měniče v souladu                                                              s DIN VDE 0250
 • Teplotní rozsah                                                                                    při flexibilním uložení -5°C až +70°C                                                     při pevném uložení -40°C až +70°C
 • Jmenovité napětí U0/U 600/1000 V
 • Nejvýše přípustné provozní napětí                                                   jednofázový a střídavý proud 700/1200 V                                        provoz na stejnosměrný proud 900/1800 V
 • Zkušební napětí 4000 V
 • Izolační odpor                                                                                    min. 200 MOhm x km
 • Vazební odpor                                                                                 podle průřezu jádra                                                                            max. 250 Ohm/km
 • Minimální poloměr ohybu                                                                  při volném pohybu pro vnější průměr:                                                     až 12 mm: 10x průměr kabelu                                                               >12 až 20 mm: 15x průměr kabelu                                                   >20 mm: 20x průměr kabelu                                                                  při pevném uložení  pro vnější průměr:                                                  až 12 mm: 5x průměr kabelu                                                              >12 až 20 mm: 7,5x průměr kabelu                                                    >20 mm: 10x průměr kabelu
 • Odolnost proti záření                                                                           až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro holé, podle                                                                   DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,                                                      BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil z polyetylénu (PE)
 • barevné značení žil hnědá, černá, šedá
 • zeleno-žlutá ochranná žíla
 • žíly koncentricky stočeny v polohách
 • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
 • 2. stínění opletením z pocínovaných                                                     Cu drátů, pokrytí cca 85%
 • vnější plášť ze speciálního PVC
 • barva pláště černá (RAL 9005)
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti
 • nízká provozní kapacita
 • malý vazební odpor podporuje dobrou                                          elektromagnetickou kompatibilitu
 • odolný UV záření
 • pro použití ve venkovním prostředí,                                                     od 4G16 mm2 možná i pokládka do země
 • tento stíněný motorový napájecí kabel                                                    s nízkou provozní kapacitou jednotlivých žil                                            díky speciální PE izolaci žil a nízkou kapacitou                               stínění umožňuje přenos výkonu s nízkými ztrátami                              ve srovnání s připojovacími PVC kabely
 • optimální stínění umožňuje nerušený provoz                        frekvenčních měničů
 • materiály použité při výrobě                                                                neobsahují silikon a kadmium,                                                            ani látky omezující smáčivost laku

         Zkoušky

 • PVC samozhášivé a oheň nešířící                                                       podle DIN VDE 0482-332-1-2,                                                           DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá                                       DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
 • splňuje požadavky EMC podle                                                             EN 55011 resp. DIN VDE 0875 část 11

 

Poznámka
 • **) Proudová zatížitelnost při trvalém provozu                                           až do teploty 30°C okolního prostředí.                                                       Při odlišných teplotách okolí platí                                                         přepočítací koeficienty a kromě toho                                             ustanovení v normě DIN VDE 0298 část 4.
Použití
Tento motorový napájecí kabel TOPFLEX® -EMV-UV-2YSLCYK-J pro frekvenční měniče zajišťuje elektromagnetickou kompatibilitu v provozech, budovách a zařízeních s přístroji a provozními prostředky, jejichž elektromagnetická rušivá pole by mohla nepřípustně ovlivňovat okolní prostředí. Jako napájecí a připojovací kabel pro střední mechanické namáhání při pevném uložení a příležitostném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a i ve venkovním prostředí, od 4G16 mm² je možná pokládka do země. Používá se v automobilovém průmyslu, v potravinářském průmyslu, v technice pro ochranu životního prostředí, obalovém průmyslu a u obráběcích strojů. Dále pro manipulační zařízení, pro pohony SIMOVERT, u průmyslových čerpadel, ventilátorů, přepravních pásů, klimatizačních zařízení atd. Používá se v prostorách s nebezpečím výbuchu.                                      EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro dodržení hodnot rušení rozhlasového vysílání dle EN 55011 musí mít stínění kabelu široký oboustranný kontakt po celém obvodu kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EG.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Provozní kapacita

Vazební odpor

Proudová zatížitelnost **)

s 3 zatíženými žilami

v ampérech

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

Žíla / Žíla

cca nF / km

Žíla / Stínění

cca nF / km

při 1 MHz

Ohm/km

při 30 MHz

Ohm/km

22234

4 G 1,5

10,3

70

110

18

95,0

230,0

16

22235

4 G 2,5

12,3

80

130

18

210

26

150,0

300,0

14

22236

4 G 4

13,9

90

150

11

210

34

235,0

485,0

12

22237

4 G 6

15,3

90

150

6

150

44

320,0

630,0

10

22238

4 G 10

19,5

120

200

7

180

61

533,0

860,0

8

22239

4 G 16

23,3

140

230

9

190

82

789,0

1290,0

6

22240

4 G 25

27,4

120

210

4

95

108

1236,0

1860,0

4

22241

4 G 35

30,3

150

260

3

85

135

1662,0

2610,0

2

22242

4 G 50

35,5

190

320

2

40

168

2345,0

2950,0

1

22243

4 G 70

40,2

190

320

2

45

207

3196,0

3950,0

2/0

22244

4 G 95

44,5

250

410

1

50

250

4316,0

5300,0

3/0