TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J

Motorový napájecí kabel 0,6/1kV, pro frekvenční měniče, dvojité stínění, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální motorový napájecí kabel                                                     pro frekvenční měniče v souladu                                                              s DIN VDE 0250
 • Teplotní rozsah                                                                                     při flexibilním uložení +5°C až +70°C                                                    při pevném uložení -40°C až +70°C
 • Jmenovité napětí U0/U 600/1000 V
 • Nejvýše přípustné provozní napětí                                     jednofázový a střídavý proud 700/1200 V                                     provoz na stejnosměrný proud 900/1800 V
 • Zkušební napětí 4000 V
 • Izolační odpor                                                                                     min. 200 MOhm x km
 • Vazební odpor                                                                                podle průřezu jádra                                                                                max. 250 Ohm/km
 • Minimální poloměr ohybu                                                                 při volném pohybu pro vnější průměr:                                                  až 12 mm: 10x průměr kabelu                                                            >12 až 20 mm: 15x průměr kabelu                                                    >20 mm: 20x průměr kabelu                                                                  při pevném uložení pro vnější průměr:                                                  až 12 mm: 5x průměr kabelu                                                                >12 až 20 mm: 7,5x průměr kabelu                                                   >20 mm: 10x průměr kabelu
 • Odolnost proti záření                                                                           až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro, holé, podle                                                                  DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,                                                      BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil z polyetylenu (PE)
 • barvy žil: černá, hnědá, šedá
 • zeleno-žlutá ochranná žíla (rozdělena do tří částí)
 • konstrukce 3+3 žíly
 • žíly koncentricky stočeny v polohách
 • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
 • 2. stínění opletením z pocínovaných                                                       Cu drátů, optimální pokrytí cca 85%
 • vnější plášť ze speciálního PVC
 • barva pláště transparentní
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

 • nízká provozní kapacita
 • malý vazební odpor podporuje                                                         dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
 • minimální průřez 0,75 mm2                                                            splňuje požadavky DIN EN 60204 část 1
 • varianta konstrukce 3 PLUS má oproti                                             4-žilovému provedení s ohledem na vlastnosti                                       EMC vylepšenou symetrickou                                                    3-žilovou konstrukci. Do tří částí rozdělená                                             ochranná žíla je rovnoměrně stočena                                                      v klínových mezerách kabelové duše. To umožňuje                        velmi koncentrickou konstrukci.
 • díky optimálnímu stínění je umožněn                                              nerušený provoz měničů frekvence
 • materiály použité při výrobě                                                          neobsahují silikon a kadmium,                                                             ani látky omezující smáčivost laku

         Zkoušky

 • PVC samozhášivé a oheň nešířící                                                  podle DIN VDE 0482-332-1-2,                                                          DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá                                     DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
 • splňuje požadavky EMC podle                                                            EN 55011 resp. DIN VDE 0875 část 11
Poznámka
 • **) Proudová zatížitelnost při trvalém provozu                                              do teploty až 30°C okolního prostředí.                                                      Při odlišných okolních teplotách platí přepočítací                                       koeficienty a kromě toho ustanovení normy                                             DIN VDE 0298 část 4.
Použití
Jako napájecí a připojovací kabel pro střední mechanické namáhání při pevném uložení a příležitostném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorách, avšak ne pro venkovní použití. Používá se v automobilovém a potravinářském průmyslu, v technice pro ochranu životního prostředí, v obalovém průmyslu a u obráběcích strojů. Dále pro manipulační zařízení, pro pohony SIMOVERT, u průmyslových čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů a v klimatizační technice. Používá se v prostorách s nebezpečím výbuchu. Tento stíněný kabel pro připojování motorů s nízkou provozní kapacitou jednotlivých žil umožňuje přenos výkonu s nízkými ztrátami v porovnání s připojovacími PVC kabely.                      EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro dodržení hodnot rušení rozhlasového vysílání dle EN 55011 musí mít kabel široké obvodové stínění na obou stranách kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EG.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Vazební odpor

Proudová zatížitelnost **)

s 3 zatíženými žilami

v ampérech

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

při 1 MHz

Ohm/km

při 30 MHz

Ohm/km

22368

3 x 1,5 + 3 G 0,25

9,9

18

86,0

140,0

16

22369

3 x 2,5 + 3 G 0,5

11,3

18

210

26

144,0

220,0

14

22370

3 x 4 + 3 G 0,75

13,0

11

210

34

224,0

323,0

12

22371

3 x 6 + 3 G 1,0

14,9

6

150

44

298,0

420,0

10

22372

3 x 10 + 3 G 1,5

18,4

7

180

61

491,0

615,0

8

22373

3 x 16 + 3 G 2,5

21,5

9

190

82

723,0

819,0

6

22374

3 x 25 + 3 G 4,0

25,3

4

95

108

1138,0

1325,0

4

22375

3 x 35 + 3 G 6,0

27,8

3

85

135

1535,0

1718,0

2

22376

3 x 50 + 3 G 10,0

31,9

2

40

168

2208,0

2399,0

1

22377

3 x 70 + 3 G 10,0

36,8

2

45

207

2871,0

3056,0

2/0

22378

3 x 95 + 3 G 16,0

40,6

1

50

250

3953,0

4162,0

3/0

22379

3 x 120 + 3 G 16,0

45,9

292

4836,0

5074,0

4/0

22380

3 x 150 + 3 G 25,0

51,7

335

5412,0