THERMFLEX 180 EWKF

(H05SS-F) bezhalogenový, silikonový kabel pro zvýšené mechanické namáhání, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • v souladu s DIN VDE 0285-525-2-83/
  DIN EN 50525-2-83
 • Teplotní rozsah                                                                                    při flexibilním uložení -25°C až +180°C                                               při pevném uložení -60°C až +180°C
 • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
 • Zkušební napětí 2000 V
 • Izolační odpor                                                                                    min. 200 MOhm x km
 • Minimální poloměr ohybu                                                                 při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu                                                      při pevném uložení 4x Ø kabelu
 • Odolnost proti záření                                                                            až 20x106 cJ/kg (až 20 Mrad)

         Zkoušky

 • Zachování funkce izolace                                                                zkoušeno podle DIN VDE 0472 část 814                                             a IEC 60331
 • Nepřítomnost halogenů                                                                    podle DIN VDE 0482 část 267,                                                          DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1                                                      (odpovídá DIN VDE 0472 část 815)
 • Chování při požáru                                                                                    žádné šíření plamene podle                                                                DIN VDE 0482-332-1-2,
  DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (odpovídá                                  DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
 • Korozivita od plynů hoření                                                                   podle DIN VDE 0482 část 267,
  DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
  (odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
Konstrukce
 • měděné jádro pocínované, podle                                                       DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,                                                       BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil ze speciálního silikonového kaučuku                                 typ směsi EI2 podle                                                                             DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
 • značení žil podle VDE 0293-308                                                             - do 5 žil barevné                                                                                       - od 6 žil černé s průběžným                                                              bílým potiskem číslic
 • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil                                                         ve vnější poloze
 • žíly stočeny v polohách s optimálními                                                 délkami zkrutu
 • vnější plášť ze speciálního silikonového kaučuku                              typ směsi 2GM1 podle                                                                          DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
 • barva pláště: černá (RAL 9005)
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti
 • nízká hustota kouře
 • vzhledem ke speciální odolnosti pláště proti oděru                               a jeho vysoké houževnatosti jsou tyto kabely                                mnohem více mechanicky zatížitelné než normální                             silikonové kabely a tudíž mají značně delší životnost
 • téměř žádné změny dielektrické pevnosti                                             a izolačního odporu i při vyšších teplotách
 • vysoký bod vzplanutí
 • v případě požáru zanechává izolující SiO2                                              a zaručuje tím delší zachování funkce kabelu
 • odolný                                                                                makromolekulárním olejům, rostlinným a                                        živočišným tukům, alkoholům, změkčovadlům,                           chlordifenylům, zředěným kyselinám, louhům a                                  solným roztokům, oxidačním prostředkům,                                      tropickým a povětrnostním vlivům, mořské vodě,                       kyslíku, ozónu
Poznámka
 • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou                                                            x = bez ochranné žíly
 • EWKF = (E) zlepšené hodnoty odolnosti proti natržení, (W) pevnosti v přetržení, (K) vrubové houževnatosti, (F) ohebnosti
 • obdobný stíněný typ:                                                                         THERMFLEX® 180 EWKF-C
Použití
Tento typ kabelu se osvědčil všude tam, kde je vystaven zvýšenému mechanickému zatížení a kde je izolace kabelu vystavena vysokým teplotám. Pro použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a také ve venkovním prostředí. Silikonové kabely jsou bezhalogenové a hodí se pro použití v klimatizační a vytápěcí technice, pro osvětlovací tělesa, pro kabeláž u pecí, v saunách a soláriích, ve slévárnách, v ocelárnách, cementárnách a keramických závodech a v tepelné a chladírenské technice.
FRNC = (F) ohni (R) odolný, (N) nevyvíjí (C) korozivní plyny.
Všechny silikonové kabely jsou také k dodání v provedení FRNC. S touto speciální plášťovou směsí odolnou plameni splňuje typ zkoušky C podle VDE 0472 část 804 a IEC 60332-3 resp. HD 405.3. Tato plášťová směs je samozhášivá. Proto lze tento kabel použít také jako bezpečnostní kabel se zachováním funkčnosti - např. ve veřejných budovách, v elektrárnách, v hotelích, na letištích atd.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

74992

2 x 0,75

6,4

15,0

53,0

18

74993

3 G 0,75

7,0

22,0

64,0

18

74994

4 G 0,75

7,6

29,0

84,0

18

74995

5 G 0,75

8,5

36,0

101,0

18

74996

2 x 1

6,8

20,0

60,0

17

74997

3 G 1

7,2

29,0

78,0

17

74998

4 G 1

7,8

39,0

95,0

17

74999

5 G 1

8,8

48,0

116,0

17

75000

2 x 1,5

8,8

29,0

82,0

16

75001

3 G 1,5

8,9

43,0

98,0

16

75002

4 G 1,5

9,9

58,0

122,0

16

75003

5 G 1,5

10,8

72,0

148,0

16

75004

7 G 1,5

12,0

101,0

187,0

16

75005

12 G 1,5

16,1

173,0

315,0

16

75006

16 G 1,5

18,2