TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J

for power supply connections to frequency converters, 0,6/1 kV, halogen-free,
double screened, higher current carrying capacity, meter marking

Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální motorový napájecí kabel
  pro měniče frekvence v souladu
  s DIN VDE 0250
 • Teplotní rozsah
  při flexibilním uložení -5°C až +90°C
  při pevném uložení -40°C až +90°C
 • přípustná  provozní teplota
  na jádru +90°C
 • Jmenovité napětí U0/U 600/1000 V
 • Nejvýše přípustné provozní napětí
  jednofázový a střídavý proud 700/1200 V
  provoz při stejnosměrném proudu 900/1800 V
 • Zkušební napětí 4000 V
 • Izolační odpor
  min. 200 MOhm x km
 • Vazební odpor
  podle průřezu žíly
  max. 250 Ohm/km
 • Minimální poloměr ohybu
  při volném pohybu pro vnější Ø:
  do 12 mm: 10x Ø kabelu
  > 12-20 mm: 15x Ø kabelu
  > 20 mm: 20x Ø kabelu
  při pevném uložení pro vnější Ø:
  do 12 mm: 5x Ø kabelu
  > 12-20 mm: 7,5x Ø kabelu
  > 20 mm: 10x Ø kabelu
 • Odolnost proti záření
  až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jemně laněné podle                               DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5,
  IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil ze zesítěného                                              polyetylénu (VPE)
 • barevné značení žil hnědá, černá, šedá
 • zeleno-žlutá ochranná žíla
 • žíly koncentricky stočeny v polohách
 • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
 • 2. stínění z pocínovaných                                                       Cu drátů, pokrytí cca 85%
 • vnější plášť na bázi speciálního polyolefinu
 • barva pláště černá (RAL 9005)
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti
 • bezhalogenový
 • nízká provozní kapacita
 • malý vazební odpor podporuje dobrou              elektromagnetickou kompatibilitu
 • tento síněný motorový napájecí kabel                                   s nízkou provozní kapacitou jednotlivých žil,                      díky speciální izolaci žil z VPE a nízkou                           kapacitou stínění umožňuje přenos výkonu                            s nízkými ztrátami oproti napájecím PE kabelům
 • optimální stínění umožňuje                                          bezporuchový provoz měničů                                        frekvence
 • materiály použité při výrobě                                     neobsahují silikon a kadmium,                                             ani látky omezující smáčivost laku
         Zkoušky
 • samozhášivý a oheň nešířící
  podle DIN VDE 0482-332-1-2,
  DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá
  DIN VDE 0472 část 804 typ zkoušky B)
 • splňuje požadavky EMC podle                                            EN 55011 resp. DIN VDE 0875 část 11
Poznámka
 • **) Proudová zatížitelnost při trvalém                                     provozu do teploty okolního prostředí 30°C.                           Při odlišných okolních teplotách platí přepočítací                      koeficienty a kromě toho ustanovení norny                               DIN VDE 0298 část 4
Použití
Tento motorový napájecí kabel TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J pro měniče frekvence zajišťuje EMC v provozech a budovách, zařízeních s přístroji a provozními prostředky, které by mohly svými rušivými poli nepříznivě ovlivňovat okolí. Na základě přípustné provozní teploty na jádru +90°C se přípouští zvýšená provozní proudová zatížitelnost oproti motorovým napájecím kabelům s PE izolací. Jako napájecí a připojovbací kabel při středním mechanickém namáhání pro pevnou pokládku a příležitostný volný pohyb v suchých, vlhkých a mokrých prostorách. Je schválen i pro pokládku ve venkovním prostředí a také do země v trubkách. Pokládka v trubce je přípustná tehdy, jsou-li učiněna opatření, že se v trubce neshromažďuje voda. Kabel se používá v automobilovém průmyslu, potravinářském průmyslu, technice pro ochranu životního prostředí, v průmyslu obalů, u obráběcích strojů, manipulačních přístrojů, pro pohony SIMOVERT, v průmyslu čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů a klimatizačních zařízení atd. Může se použít i v prostorách s nebezpečím výbuchu.                                                                         EMC = elektromagnetická kompatibilita                                                 Pro dodržení hodnot rušení rozhlasového vysílání podle EN 55011 musí být velkoplošné obvodové stínění na obou koncích kabelu.         CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.                   
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Betriebskapazität

Kopplungswiderstand

Strombelastbarkeit **)

mit 3 belasteten Adern

in Ampère

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Ader / Ader

ca. nF / km

Ader / Schirm

ca. nF / km

bei 1 MHz

Ohm/km

bei 30 MHz

Ohm/km

24522

4 G 1,5

10,1

70

110

23

95,0

230,0

317,00

24523

4 G 2,5

11,2

80

130

18

210

32

150,0

300,0

370,00

24524

4 G 4

12,8

90

150

11

210

42

235,0

485,0

649,00

24525

4 G 6

14,9

90

150

6

150

54

320,0

630,0

773,00

24526

4 G 10

17,7

120

200

7

180

75

533,0

860,0

997,00

24527

4 G 16

20,9

120

210

9

190

100

789,0

1290,0

1724,00

24528

4 G 25

25,3

140

230

4

95

127

1236,0

1860,0

2274,00

24529

4 G 35

28,0

150

260

3

85

168

1662,0

2610,0

4081,00

24530

4 G 50

32,3

190

320

2

40

192

2345,0

2950,0

4505,00

24531

4 G 70

37,6

190

320

2

45

246

3196,0

3950,0

5854,00

24532

4 G 95

41,6

250

410

1

50

298

4316,0

5300,0

6086,00

24533

4 G 120

44,8

270

430

346

5435,0

6600,0

6893,00

24534

4 G 150

52,3

280

450

399

6394,0

7040,0

8673,00

24535

4 G 185

58,7

290

470

456

7639,0

8380,0

13186,00