SiHF/GL-P

Silikonový kabel s opletením z ocelových drátů, bezhalogenový

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální silikonový vícežilový kabel                                   se zvýšenou teplotní odolností v souladu s                            DIN VDE 0250 část 1 a
  DIN VDE 0285-525-2-83/
  DIN EN 50525-2-83
 • Teplotní rozsah                                                                 -60°C až +180°C                                                         (krátkodobě +220°C)
 • Mezní teplota jádra                                                               za provozu +180°C
 • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
 • Zkušební napětí 2000 V
 • Průrazné napětí min. 5000 V
 • Izolační odpor                                                                  min. 200 MOhm x km
 • Proudová zatížitelnost                                                      při teplotě okolí až +145°C podle                                       DIN VDE 0100; pro vyšší teploty platí:                           150°C - zatížitelnost 100%                                             155°C - zatížitelnost 91%                                                  160°C - zatížitelnost 82%                                               165°C - zatížitelnost 71%                                                      170°C - zatížitelnost 58%                                               175°C - zatížitelnost 41%
 • Minimální poloměr ohybu                                                při flexibilním uložení 10x Ø kabelu                                         při pevném uložení 5x Ø kabelu
 • Odolnost proti záření                                                         až 20x106 cJ/kg (až 20 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro pocínované, podle                                      DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,                                     BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil ze silikonového kaučuku
 • značení žil podle DIN VDE 0293-308                                    - do 5 žil barevné značené                                                       - od 6 žil černé s průběžným bílým                                 potiskem číslic
 • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
 • žíly stočeny v polohách s optimálními                          délkami zkrutu
 • plášť ze silikonového kaučuku
 • ovinutí páskou ze skleněného hedvábí
 • opletení z pozinkovaných ocelových drátů
Vlastnosti
 • Přednosti téměř žádné změny elektrické                     napěťové pevnosti a izolačního odporu i při                   vyšších teplotách, vysoký bod vzplanutí,                                v případě požáru zanechává izolační SiO2
 • odolný                                                                   makromolekulárním olejům, rostlinným                                  a živočišným tukům, alkoholům, změkčovadlům,        chlordifenylům, ředěným kyselinám, louhům                        a slaným roztokům, okysličovadlům,                                tropickým vlivům, kyslíku, ozónu
 • při pevné instalaci se může pokládat pouze                         v otevřených, větraných potrubních systémech                  nebo kanálech. Jinak se při omezeném přívodu             vzduchu ve spojení s teplotami nad 90°C snižují       mechanické vlastnosti silikonu

         Zkoušky

 • korozivita od plynů hoření                                                podle DIN VDE 0482 část 267,
  DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
  (odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
 • chování při požáru                                                           žádné šíření plamene podle                                                DIN VDE 0482-332-1-2,
  DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1 (odpovídá
  DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
 • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou                                         x = bez ochranné žíly
Použití
Silikonové kabely se používají všude tam, kde jsou izolace kabelu vystaveny vysokým výkyvům teploty. Pro vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům se mohou kabely použít jak při vysokých, tak i při nízkých teplotách až do -60°C. Zejména jsou vhodné pro použití v elektrárnách. Také v hutích, ocelárnách a válcovnách, slévárnách, při stavbě letadel a lodí a také v cementárnách, sklárnách a keramických závodech, ve světlometech a vysoce výkonných svítidlech a u tepelných přístrojů všeho druhu. Stínící opletení zajišťuje nerušený přenos signálů resp. impulzů.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

23062

2 x 0,75

7,9

14,4

90,0

18

23063

3 G 0,75

8,3

21,6

101,0

18

23064

4 G 0,75

9,3

29,0

129,0

18

23065

5 G 0,75

10,0

36,0

157,0

18

23067

7 G 0,75

10,7

50,0

177,0

18

23068

2 x 1

8,0

19,0

97,0

17

23069

3 G 1

8,9

29,0

122,0

17

23070

4 G 1

9,4

38,0

141,0

17

23071

5 G 1

10,4

48,0

166,0

17

23073

7 G 1

11,1

67,0

197,0

17

23074

2 x 1,5

9,0

29,0

127,0

16

23075

3 G 1,5

9,5

43,0

145,0

16

23076

4 G 1,5

10,3

58,0

173,0

16

23077

5 G 1,5

11,0

72,0

202,0

16

23078

6 G 1,5

12,0

86,0

240,0

16

23079

7 G 1,5

12,0

101,0

244,0

16

23080

8 G 1,5

13,0

115,0

261,0

16

23081

12 G 1,5

15,5

173,0

327,0

16

23082

14 G 1,5

16,2

202,0

382,0

16

23083

18 G 1,5

18,7

259,0

440,0

16

23084

24 G 1,5

21,5

346,0

600,0