SiHF/GL-P

Silikonový kabel s opletením z ocelových drátů, bezhalogenový

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální silikonový vícežilový kabel           se zvýšenou tepelnou odolností v souladu s DIN VDE 0250 část 1 a
  DIN VDE 0285-525-2-83/
  DIN EN 50525-2-83
 • Teplotní rozsah                                    -60°C až +180°C                            (krátkodobě +220°C)
 • Mezní teplota jádra                                    za provozu +180°C
 • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
 • Zkušební napětí 2000 V
 • Průrazné napětí min. 5000 V
 • Izolační odpor                                            min. 200 MOhm x km
 • Proudová zatížitelnost                               při teplotě okolí až +145°C podle               DIN VDE 0100; pro vyšší teploty platí:        150°C - zatížitelnost 100%                  155°C - zatížitelnost 91%                           160°C - zatížitelnost 82%                    165°C - zatížitelnost 71%                            170°C - zatížitelnost 58%                   175°C - zatížitelnost 41%
 • Minimální poloměr ohybu                      při flexibilním uložení 10x Ø kabelu              při pevném uložení 5x Ø kabelu
 • Odolnost proti záření                               až 20x106 cJ/kg (až 20 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro pocínované, podle                DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,             BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil ze silikonového kaučuku
 • značení žil podle DIN VDE 0293-308          - do 5 žil barevné značené                           - od 6 žil černé s průběžným bílým               potiskem číslic
 • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
 • žíly stočeny v polohách s optimálními         délkami zkrutu
 • plášť ze silikonového kaučuku
 • ovinutí páskou ze skleněného hedvábí
 • opletení z pozinkovaných ocelových drátů
Vlastnosti
 • Přednosti                                              téměř žádné změny elektrické napěťové pevnosti a izolačního odporu i při vyšších teplotách, vysoký bod vzplanutí,                  v případě požáru zanechává izolační SiO2
 • odolný                                                                    makromolekulárním olejům, rostlinným       a živočišným tukům, alkoholům, změkčovadlům, chlordifenylům, ředěným kyselinám, louhům a slaným roztokům, okysličovadlům, tropickým vlivům, kyslíku, ozónu
 • při pevné instalaci se může pokládat pouze v otevřených, větraných potrubních systémech nebo kanálech. Jinak se při omezeném přívodu vzduchu ve spojení s teplotami nad 90°C snižují mechanické vlastnosti silikonu

         Zkoušky

 • korozivita od plynů hoření                           podle DIN VDE 0482 část 267,
  DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
  (odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
 • chování při požáru                                žádné šíření plamene podle                       DIN VDE 0482-332-1-2,
  DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1 (odpovídá
  DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
 • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou             x = bez ochranné žíly
Použití
Silikonové kabely se používají všude tam, kde jsou izolace kabelu vystaveny vysokým výkyvům teploty. Pro vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům se mohou kabely použít jak při vysokých, tak i při nízkých teplotách až do -60°C. Zejména jsou vhodné pro použití v elektrárnách. Také v hutích, ocelárnách a válcovnách, slévárnách, při stavbě letadel a lodí a také v cementárnách, sklárnách a keramických závodech, ve světlometech a vysoce výkonných svítidlech a u tepelných přístrojů všeho druhu. Stínící opletení zajišťuje nerušený přenos signálů resp. impulzů.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

23062

2 x 0,75

7,9

14,4

90,0

18

23063

3 G 0,75

8,3

21,6

101,0

18

23064

4 G 0,75

9,3

29,0

129,0

18

23065

5 G 0,75

10,0

36,0

157,0

18

23067

7 G 0,75

10,7

50,0

177,0

18

23068

2 x 1

8,0

19,0

97,0

17

23069

3 G 1

8,9

29,0

122,0

17

23070

4 G 1

9,4

38,0

141,0

17

23071

5 G 1

10,4

48,0

166,0

17

23073

7 G 1

11,1

67,0

197,0

17

23074

2 x 1,5

9,0

29,0

127,0

16

23075

3 G 1,5

9,5

43,0

145,0

16

23076

4 G 1,5

10,3

58,0

173,0

16

23077

5 G 1,5

11,0

72,0

202,0

16

23078

6 G 1,5

12,0

86,0

240,0

16

23079

7 G 1,5

12,0

101,0

244,0

16

23080

8 G 1,5

13,0

115,0

261,0

16

23081

12 G 1,5

15,5

173,0

327,0

16

23082

14 G 1,5

16,2

202,0

382,0

16

23083

18 G 1,5

18,7

259,0

440,0

16

23084

24 G 1,5

21,5

346,0

600,0

16

23085

2 x 2,5

10,7

48,0

187,0

14

23086

3 G 2,5

11,2

72,0

205,0

14

23087

4 G 2,5

12,1

96,0

278,0

14

23088

5 G 2,5

13,3

120,0

322,0

14

23089

6 G 2,5

14,3

144,0

351,0

14

23090

7 G 2,5

14,4

168,0

380,0

14

23091

2 x 4

12,5

77,0

240,0

12

23092

3 G 4

13,0

115,0

311,0

12

23093

4 G 4

15,0

154,0

384,0

12

23094

5 G 4

16,0

192,0

454,0

12

23095

7 G 4

17,5

269,0

633,0

12

23096

2 x 6

15,1

115,0

321,0

10