OB-BL-PAAR-CY

vnější plášť modrý, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC 

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální PVC ovládací kabel s modrým pláštěm pro oblasti ohrožené výbuchem s typem vznícení -i- pro zařízení s vlastním zabezpečením, podle DIN EN 60079-14 resp.
  IEC 60079-14 oddíl 12.2.2.                                                (VDE 0165 část 1)
 • Odpor jádra                                                                            u 0,5 mm2 37,8 Ohm/km                                                          u 0,75 mm2 25,3 Ohm/km
 • Teplotní rozsah                                                                   při flexibilním uložení -10°C až +80°C                                 při pevném uložení -30°C až +80°C
 • Provozní napětí                                                                     (ne pro účely silnoproudé instalace)                                      900 V
 • Zkušební napětí                                                            žíla/žíla 2000 V                                                             žíla/stínění 1000 V
 • Průrazné napětí min. 4000 V
 • Izolační odpor                                                                  min. 20 MOhm x km
 • Provozní kapacita                                                      žíla/žíla cca 105 nF/km                                                   žíla/stínění cca 145 nF/km
 • Indukčnost                                                                          cca 0,68 mH/km
 • Impedance                                                                            cca 80 Ohm
 • Vazební odpor                                                                  max. 250 Ohm/km
 • Minimální poloměr ohybu                                                při flexibilním uložení 10x průměr kabelu                             při pevném uložení 5x průměr kabelu
 • Odolnost proti záření                                                          až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro holé, podle                                                  DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,                                                        BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil ze speciálního PVC                                            typ směsi TI2 podle                                                               DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
 • značení žil (párů) podle DIN 47100
 • žíly stočeny do párů
 • páry žil stočeny v polohách
 • separační fólie
 • stínící opletení z pocínovaných                                                 Cu drátů, pokrytí cca 85%
 • vnější plášť ze speciálního PVC                                          typ směsi TM2 podle                                                          DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
 • barva pláště modrá (RAL 5015)
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti
 • rozšířená odolnost proti olejům,                                      odolnost proti olejům a chemická odolnost                        viz tabulka Technické informace
 • materiály použité při výrobě                                         neobsahují silikon a kadmium,                                            ani látky omezující smáčivost laku

         Zkoušky

 • PVC samozhášivé a oheň nešířící                                    podle DIN VDE 0482-332-1-2,                                          DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá                         DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
 • počítačový kabel RE-2Y(St)Yv s modrým                               pláštěm viz Datové a počítačové kabely
Použití
Pro oblasti ohrožené nebezpečím výbuchu, jako ohebný ovládací kabel pro proudové okruhy / zařízení s vlastním zabezpečením. Tento v párech stočený kabel odpovídá předpisu VDE 0165, část 1 oddíl 12.2.2.6, podle kterého je nutné kabely a vodiče označovat modře pro ochranu před typem vznícení -i-. Slouží k bezpečnému přenosu dat. Tento v párech stočený kabel a celkové Cu stínění poskytuje ochranu před elektrickými rušivými impulzy.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.                                                  Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2006/95/EG.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

14077

2 x 2 x 0,5

7,8

47,0

89,0

20

14078

3 x 2 x 0,5

8,2

67,0

104,0

20

14079

4 x 2 x 0,5

9,0

80,0

126,0

20

14080

6 x 2 x 0,5

10,6

108,0

171,0

20

14081

8 x 2 x 0,5

12,3

129,0

251,0

20

14082

10 x 2 x 0,5

13,5

172,0

282,0

20

14083

12 x 2 x 0,5

14,4

235,0

261,0

20

14084

16 x 2 x 0,5

16,3

301,0

445,0

20

14085

20 x 2 x 0,5

17,7

343,0

525,0

20

14086

24 x 2 x 0,5

19,3

394,0

590,0

20

14087

25 x 2 x 0,5

19,7

406,0

622,0

20

14089

2 x 2 x 0,75

8,4

60,0

105,0

18

14090

3 x 2 x 0,75

9,0

80,0

128,0

18

14091

4 x 2 x 0,75

9,8

110,0

156,0

18

14092

6 x 2 x 0,75

12,1

142,0

216,0

18

14093

8 x 2 x 0,75

13,4

200,0

309,0

18

14094

10 x 2 x 0,75

15,1

238,0

355,0

18

14095

12 x 2 x 0,75

15,8

270,0

405,0

18

14096

16 x 2 x 0,75

18,0

342,0

560,0

18

14097

20 x 2 x 0,75

19,2

369,0

671,0

18

14098

24 x 2 x 0,75

21,3

451,0

795,0

18

14099

25 x 2 x 0,75

21,8

461,0

803,0

18