NSHXAFÖ 3kV

speciální, bezhalogenový, pryžový jednožilový vodič, odolný zkratu a zemnímu spojení do 1000 V

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální jednožilový vodič s pryžovou izolací podle E DIN VDE 0250 část 606
 • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C, při pevném uložení -25°C až +80°C
 • přípustná provozní teplota jádra +90°C
 • Jmenovité napětí U0/U 1,8/3 kV
 • nejvýše přípustné provozní napětí u zařízení na třífázový a jednofázový střídavý proud U0/U 2,1/3,6 kV, u zařízení na stejnosměrný proud U0/U 2,7/5,4 kV
 • Zkušební napětí 6 kV
 • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x průměr vodiče, při pevném uložení 6x průměr vodiče
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5 resp. IEC 60228 tř. 5
 • izolace z EPR, typ směsi 3GI3 podle DIN VDE 0207 část 20
 • vnější plášť z bezhalogenové směsi polymerů GM3 podle DIN VDE 0207 část 24
 • barva pláště černá
Vlastnosti
Zkoušky
 • korozivita plynů hoření podle VDE 0482 část 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
 • hustota kouře podle DIN VDE 0482 část 268, HD 606, EN 50268-1+2/IEC 61034-1+2, BS 7622 část 1+2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 816)
 • odolnost proti olejům podle DIN VDE 0473 část 811-2-1
 • hořlavost: zkouška podle VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
 • Considered as being short circuit safe
  and  inherently earth-fault-proof are
  those operating materials and conducting
  assemblies where because of suitable
  measures and/or means applied, neither
  a short circuit nor a short to ground is to be
  expected under operating conditions which
  are in accordance with those specified for
  the intended application.
 • AWG sizes are approximate equivalent
  values. The actual cross section is in mm².
Použití
Zvlášť vhodný pro ochranu proti zkratům a zemnímu spojení v kabeláži kolejových vozidlech a autobusech a také pro pokládku v suchých prostorech. V rozvodnách a rozvaděčích se považuje za bezpečný před zkratem až do 1000 V. Upozornění: Za bezpečné proti zkratům a vlastnímu zemnímu spojení se považují takové provozní prostředky, u nichž aplikací vhodných opatření nebo prostředků za provozních podmínek k tomu určených se nedá očekávat ani zkrat, ani zemní spojení.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

38517

1 x 1,5

5,9

14,4

62,0

16

38518

1 x 2,5

6,2

24,0

76,0

14

38519

1 x 4

6,8

38,0

95,0

12

38520

1 x 6

7,4

58,0

140,0

10

38521

1 x 10

8,7

96,0

190,0

8

38522

1 x 16

9,5

154,0

270,0

6

38523

1 x 25

11,9

240,0

410,0

4

38524

1 x 35

13,1

336,0

490,0

2

38525

1 x 50

14,5

480,0

650,0

1

38526

1 x 70

16,3

672,0

900,0

4

38527

1 x 95

19,2

912,0

1200,0

3/0

38528

1 x 120

21,0

1152,0

1450,0

4/0

38529

1 x 150

22,8

1440,0

1800,0

300 kcmil

38530

1 x 185

24,8

1776,0

2200,0

350 kcmil

38531

1 x 240

27,1

2304,0

2650,0

500 kcmil

38532

1 x 300

30,3

2880,0

3250,0

600 kcmil