NHXH-FE 180/E 90

Bezpečnostní kabel, bezhalogenový, 0,6/1 kV, se zlepšenými vlastnostmi v případě požáru, se zachováním funkčnosti 90 minut

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Bezhalogenový kabel se zlepšenými vlastnostmi v případě požáru podle DIN VDE 0266
 • Zachování izolace 180 minut podle DIN VDE 0472 část 814
 • Zachování funkce 90 minut podle DIN VDE 4102 část 12
 • Teplotní rozsah -30°C až +70°C
 • Přípustná provozní teplota jádra +90°C
 • Jmenovité napětí U0/U 0,6/1 kV
 • Zkušební napětí 4000 V
 • Minimální poloměr ohybu cca 12x průměr kabelu
 • Odolnost proti záření až 200x106 cJ/kg (až 200 Mrad)
 • Hodnoty požárního zatížení viz Technické informace
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jedno nebo vícedrátové podle DIN VDE 0295 tř. 1 resp. tř.2, BS 6360 tř. 1 resp. 2, IEC 60228 tř. 1 nebo 2, HD 383
 • izolace žil ovinutím jádra slídovou páskou a zesítěnou polyetylenovou směsí typu HI 1 podle DIN VDE 0207 část 23
 • barevné značení žil podle DIN VDE 0293-308
 • jednotlivé žíly opatřeny plameni odolnou páskou ze skleněných vláken
 • žíly stočeny do kabelové duše
 • ovinutí kabelové duše speciální páskou odolnou vysokým teplotám
 • vnější plášt oranžový, ze směsi polyolefinů typu HM4 podle DIN VDE 0207 část 24, oheň nešířící
Zkoušky
 • zkouška plamenem podle VDE 0482 část 266-2, BS 4066 část 3/DIN EN 50266-2/IEC 60332-3 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky C)
 • korozivita plynů hoření podle VDE 0482 část 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
 • nepřítomnost halogenů podle VDE 0482 část 267/DIN EN 50267-2-1/IEC 60754-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 815)
 • hustota kouře podle VDE 0482 část 1034-1+2/IEC 61034-1+2/DIN EN 61034-1+2/BS 7622 část 1+2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 816)
 • zachování izolace při působení plamene podle VDE 0472 část 814 - odpovídá IEC 60331
 • zachování funkce kabelových systémů podle DIN 4102 část 12 (90 minut)
Vlastnosti
 • bezhalogenový, žádné uvolňování korozivních a toxických plynů
 • obtížně hořlavý a obtížně zápalný
 • samozhášivý a odolný působení plamene
 • žádné šíření požáru a proto požárně bezpečný
 • nízký vývin kouře
 • toxicky nezávadný
 • zachování funkce při zvýšeném proudovém zatížení
 • FE 180: zachování izolace po dobu 180 minut. Zkouška dle DIN VDE 0472 část 814 - odpovídá IEC 60331. Zachování izolace při přímém působení plamene po zkušební dobu 180 minut.
 • E 90: zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů po dobu minimálně 90 minut a splnění požadavků technických směrnic požární ochrany (doplněk 1 k DIN VDE 0108 část 1). Zkouška dle DIN 4102 část 12.
  Zachování funkčnosti po dobu 90 minut má zajistit zachování fukčnosti čerpacích stanic pro zásobování vodou k hašení, zařízení pro odvětrání kouře a tepla z bezpečnostních schodišť a vnitřních prostorů, výtahových šachet a strojoven výtahů, výtahů pro lůžka v nemocnicích a požárních výtahů.
Poznámka
 • re = kulaté jádro jednodrátové
  rm= kulaté jádro vícedrátové
Použití
Kabely jsou ideální pro použití všude tam, kde se musí v případě požáru chránit lidské životy a materiální hodnoty. Jsou vhodné pro pevnou instalaci v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, pod omítku a na omítku a také do zdiva a betonu. Je možné je instalovat ve venkovním prostředí a do země při použití trubek. Ukládání v trubkách je však povoleno jen tehdy, jsou-li učiněna taková opatření, aby se v trubkách neshromažďovala voda.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

53180

1 x 16   rm

11,0

154,0

255,0

6

53181

1 x 25   rm

12,5

240,0

375,0

4

53182

1 x 35   rm

13,5

336,0

475,0

2

53183

1 x 50   rm

15,0

480,0

625,0

1

53184

1 x 70   rm

16,5

672,0

855,0

2/0

53185

1 x 95   rm

18,0

912,0

1140,0

3/0

53186

1 x 120   rm

20,5

1152,0

1410,0

4/0

53187

1 x 150   rm

22,5

1440,0

1730,0

300 kcmil

53188

1 x 185   rm

24,5

1776,0

2140,0

350 kcmil

53189

1 x 240   rm

27,0

2304,0

2700,0

500 kcmil

53190

1 x 300   rm

30,0

2880,0

3420,0

600 kcmil

53191

1 x 400   rm

33,5

3840,0

4310,0

750 kcmil

53000

3 x 1,5   re

14,0

43,0

280,0

16

53001

3 x 2,5   re

15,0

72,0

330,0

14

53002

3 x 4   re

16,0

115,0

400,0

12

53003

3 x 6   re

17,0

173,0

480,0

10

53004

3 x 10   re

19,0

288,0

650,0

8

53005

3 x 16   re

21,0

461,0

850,0

6

52990

3 x 25   rm

25,0

720,0

1300,0

4

52992

3 x 35 / 16   rm

28,0

1162,0

1850,0

2

52991

3 x 35   rm

28,0

1008,0

1700,0

2

52993

3 x 50 / 25   rm

32,0

1680,0

2500,0

1

52994

3 x 70 / 35   rm

36,0

2352,0

3350,0

2/0

52995

3 x 95 / 50   rm

42,0

3216,0

4500,0

3/0

52996

3 x 120 / 70   rm

45,0

4128,0

5600,0

4/0

52997

3 x 150 / 70   rm

49,0

4992,0

6700,0

300 kcmil

52998

3 x 185 / 95   rm

55,0

6240,0

8350,0

350 kcmil

52999

3 x 240 / 120   rm

63,0

8064,0

10000,0

500 kcmil

53006

4 x 1,5   re

15,0

58,0

325,0

16

53007

4 x 2,5   re

16,0

96,0

385,0

14

53008

4 x 4   re

17,0

154,0

470,0

12

53009

4 x 6   re

18,0

230,0

580,0

10

53010

4 x 10   re

20,0

384,0

790,0

8

53011

4 x 16   re

22,0

614,0

1100,0

6

53012

4 x 25   rm

27,0

960,0

1650,0

4

53013

4 x 35   rm

30,0

1344,0

2150,0

2

53014

4 x 50   rm

34,0

1920,0

2800,0

1

53030

4 x 70   rm

39,0

2688,0

3800,0

2/0

53031

4 x 95   rm

44,0

3648,0

5050,0