NA2XY

silové kabely 0,6/1 kV, schválené VDE

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Silový a ovládací kabel podle DIN VDE 0276 část 603 S1 resp. HD 603.1 a IEC 60502
 • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +50°C, při pevném uložení -40°C až +70°C
 • Přípustná provozní teplota jádra +90°C
 • Přípustná teplota při zkratu +250°C (doba trvání zkratu 5 s)
 • Jmenovité napětí U0/U 0,6/1 kV
 • Zkušební napětí 4 kV
 • Max. přípustné namáhání v tahu pomocí tažné punčošky pro hliníkové jádro = 30 N/mm2

 • Minimální poloměr ohybu pro jednožilové kabely cca 15x průměr kabelu, pro vícežilové kabely cca 12x průměr kabelu
Konstrukce
 • hliníkové jádro, podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2 jedno nebo vícedrátové, BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2, IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2 resp. HD 383
 • izolace žil ze směsi zesítěného polyetylenu, DIX3 podle HD 603.1
 • žíly koncentricky stočeny v polohách
 • barvy žil podle DIN VDE 029-308, 0276 část 603 resp. HD 186
 • vnější PVC plášť , DMV6/DMP2 podle HD 603.1
 • barva pláště černá
Vlastnosti
 • samozhášivý a oheň nešířící podle VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
 • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Nejvyšší přípustné napětí

 • stejnosměrné systémy 1,8 kV
 • střídavé systémy
  jednofázové systémy:
  obě fázové žíly izolované 1,4 kV
  jednofázové systémy:
  jedna fázová žíla uzemněná 0,7 kV
 • třífázový systém 1,2 kV
Poznámka
 • re = kulaté jádro jednodrátové
  rm = kulaté jádro vícedrátové
  sm = sektorové jádro vícedrátové
Použití
Silové kabely pro energetické napájení, určené k uložení v zemi, ve vodě, ve venkovním prostředí, v betonu, ve vnitřních prostorech, kabelových kanálech. Jsou vhodné pro elektrárny, průmysl a rozvodny a také pro místní sítě, pokud se nepředpokládá žádné mechanické poškození. Díky přípustné provozní teplotě jádra +90°C je povolená zvýšená proudová zatížitelnost vůči silovým kabelům s PVC izolací.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost Al

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Provedení J

Obj. č.

Č. AWG

Provedení O

Obj. č.

Č. AWG

1 x 16

re

11,5

47,0

98,0

33113

6

-

33125

6

-
1 x 25

rm

12,5

73,0

150,0

33114

4

-

33126

4

-
1 x 35

rm

13,5

102,0

241,0

33115

2

-

33127

2

-
1 x 50

rm

15,5

145,0

357,0

33116

1

-

33128

1

-
1 x 70

rm

17,0

203,0

409,0

33117

2/0

-

33129

2/0

-
1 x 95

rm

19,0

276,0

570,0

33118

3/0

-

33130

3/0

-
1 x 120

rm

20,5

348,0

590,0

33119

4/0

-

33131

4/0

-
1 x 150

rm

23,0

435,0

804,0

33120

300 kcmil

-

33132

300 kcmil

-
1 x 150

rm

25,5

537,0

978,0

33121

350 kcmil

-

33133

350 kcmil

-
1 x 240

rm

28,5

696,0

1253,0

33122

500 kcmil

-

33134

500 kcmil

-
1 x 300

rm

30,0

870,0

1394,0

33123

600 kcmil

-

33135

600 kcmil

-
1 x 400

rm

34,0

1160,0

1890,0

33124

750 kcmil

-

33136

750 kcmil

-
4 x 16

rm

21,5

186,0

750,0

33137

6

-

33147

6

-
4 x 25

rm

26,0

290,0

950,0

33138

4

-

33148

4

-
4 x 35

rm

27,5

406,0

1120,0

33139

2

-

33149

2

-
4 x 50

sm

30,0

580,0

1251,0

33140

1

-

33150

1

-
4 x 70

sm

34,0

812,0

1548,0

33141

2/0

-

33151

2/0

-
4 x 95

sm

39,0

1102,0

2030,0

33142

3/0

-

33152

3/0

-
4 x 120

sm

42,5

1392,0

2400,0

33143

4/0

-

33153

4/0

-
4 x 150

sm

47,5

1740,0

3030,0

33144

300 kcmil

-

33154

300 kcmil

-
4 x 185

sm

52,0

2146,0

3650,0

33145

350 kcmil

-

33155

350 kcmil

-
4 x 240

sm

58,0

2784,0

4800,0

33146

500 kcmil

-

33156

500 kcmil

-