N2XCH-FE 180/E 30

Bezpečnostní kabel, bezhalogenový, 0,6/1 kV, se zlepšenými vlastnostmi v případě požáru

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Bezhalogenový kabel se zlepšenými vlastnostmi v případě požáru, podle DIN VDE 0266
 • Zachování izolace 180 minut podle DIN VDE 0472 část 814
 • Zachování funkce 30 minut podle DIN VDE 4102 část 12
 • Teplotní rozsah -30°C až +70°C
 • Přípustná provozní teplota jádra +90°C
 • Jmenovité napětí U0/U 0,6/1 kV
 • Zkušební napětí 4000 V
 • Minimální poloměr ohybu cca 15x průměr kabelu
 • Odolnost proti záření až 200x106 cJ/kg (až 200 Mrad)
 • Hodnoty požárního zatížení viz Technické informace
Zkoušky
 • zkouška plamenem podle VDE 0482 část 266-2, BS 4066 část 3/DIN EN 50266-2/IEC 60332-3 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky C)
 • korozivita plynů hoření podle VDE 0482 část 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
 • nepřítomnost halogenů podle VDE 0482 část 267/DIN EN 50267-2-1/IEC 60754-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 815)
 • hustota kouře podle VDE 0482 část 1034-1+2/IEC 61034-1+2/DIN EN 61034-1+2/BS 7622 část 1+2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 816)
 • zachování izolace při působení plamene podle VDE 0472 část 814 - odpovídá IEC 60331, zachování funkce kabelových systémů podle DIN 4102 část 12 (30 minut)
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jedno nebo vícedrátové, podle DIN VDE 0295 tř. 1 resp. tř. 2, BS 6360 tř. 1 resp. 2, IEC 60228 tř. 1 nebo 2, HD 383
 • dvojitá izolace žil: ovinutí jádra páskou MICA odolnou plameni, izolace žíly zesítěnou polyetylenovou směsí typu 2XI1 podle DIN VDE 0276 část 604
 • barevné značení žil podle DIN VDE 0293-308 resp. 0276 část 604
 • žíly společně stočeny
 • společná vytlačovaná výplň z bezhalogenové směsi
 • koncentrický vodič z holých měděných drátů s přídržnou měděnou protispirálou
 • vnější plášť z termoplastické bezhalogenové směsi polyolefinů typu HM4, odolné plameni, podle DIN VDE 0267 část 604
 • barva oranžová
Vlastnosti
 • bezhalogenový, žádné uvolňování korozivních a toxických plynů
 • obtížně hořlavý a zápalný
 • samozhášivý a odolný působení plamene
 • žádné šíření požáru a proto požárně bezpečný
 • nízká hustota kouře
 • toxicky nezávadný
 • žádné samovznícení
 • zachování funkce při zvýšeném proudovém zatížení
 • FE 180: zachování izolace po dobu 180 minut. Zkouška dle DIN VDE 0472 část 814 - odpovídá IEC 60331. Zachování izolace při přímém působení plamene po zkušební dobu 180 minut.
 • E 30: zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů po dobu minimálně 30 minut a splnění požadavků technických směrnic požární ochrany (doplněk 1 k DIN VDE 0108 část 1). Zkouška dle DIN 4102 část 12.
  Zachování funkčnosti
  po dobu 30 minut má zajistit zachování fukčnosti výstražných požárních systémů, bezpečnostního a náhradního osvětlení, osobních výtahů s evakuačními obvody, avšak s výjimkou kabelů, které se nacházejí uvnitř výtahových šachet a strojoven výtahů.
Poznámka
 • re = jádro kulaté plné
  rm = jádro kulaté laněné
Použití
Bezhalogenové kabely jsou vhodné pro použití všude tam, kde se musí v případě požáru chránit lidské životy a materiální hodnoty. Jsou vhodné pro ukládání ve venkovním prostředí a do země v trubkách. Uložení do trubek je přípustné v případě, že jsou učiněna taková opatření, aby v trubkách nedocházelo ke shromažďování vody.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

52098

2 x 1,5 / 1,5   re

13,0

52,0

200,0

16

52099

2 x 2,5 / 2,5   re

14,0

80,0

250,0

14

52100

2 x 4 / 4   re

15,0

123,0

310,0

12

52101

2 x 6 / 6   re

16,0

182,0

400,0

10

52102

2 x 10 / 10   re

17,5

312,0

570,0

8

52103

3 x 1,5 / 1,5   re

13,0

66,0

220,0

16

52104

3 x 2,5 / 2,5   re

14,0

104,0

270,0

14

52105

3 x 4 / 4   re

15,5

161,0

360,0

12

52106

3 x 6 / 6   re

16,5

240,0

470,0

10

52107

3 x 10 / 10   re

18,5

408,0

680,0

8

52108

3 x 16 / 16   re

21,0

643,0

960,0

6

52109

3 x 25 / 16   rm

25,5

902,0

1390,0

4

52110

3 x 35 / 16   rm

29,0

1190,0

1720,0

2

52111

3 x 50 / 25   rm

31,5

1723,0

2320,0

1

52112

3 x 70 / 35   rm

36,5

2410,0

3260,0

2/0

52113

3 x 95 / 50   rm

40,0

3296,0

4310,0

3/0

52114

3 x 120 / 70   rm

46,0

4236,0

5520,0

4/0

52115

3 x 150 / 70   rm

50,5

5100,0

6620,0

300 kcmil

52116

3 x 185 / 95   rm

55,0

6383,0

8180,0

350 kcmil

52117

3 x 240 / 120   rm

61,5

8242,0

10620,0

500 kcmil

52118

4 x 1,5 / 1,5   re

15,0

81,0

260,0

16

52119

4 x 2,5 / 2,5   re

16,0

128,0

310,0

14

52120

4 x 4 / 4   re

17,0

200,0

420,0

12

52121

4 x 6 / 6   re

18,0

297,0

540,0

10

52122

4 x 10 / 10   re

20,0

504,0

800,0

8

52123

4 x 16 / 16   re

22,5

796,0

1150,0

6

52124

4 x 25 / 16   rm

28,0

1142,0

1670,0

4

52125

4 x 35 / 16   rm

30,5

1526,0

2160,0

2

52126

4 x 50 / 25   rm

32,0

2203,0

2860,0

1

52127

4 x 70 / 35   rm

39,5

3082,0

3980,0

2/0

52128

4 x 95 / 50   rm

43,5

4208,0

5300,0

3/0

52129

4 x 120 / 70   rm

49,5

5388,0

6740,0

4/0

52130

4 x 150 / 70   rm

55,5

6558,0

8210,0

300 kcmil

52131

4 x 185 / 95   rm

60,0

8159,0

10200,0

350 kcmil

52132

4 x 240 / 120   rm

68,0

10546,0

12900,0

500 kcmil

52133

7 x 1,5 / 2,5   re

16,5

133,0

360,0

16

52134

30 x 1,5 / 6   re

29,0

499,0

1070,0

16