Kabel pro čerpací stanice

(N)YYÖ-J 0,6/1 kV, s certifikátem BAM

Fotografie výrobku
Technická data
 • Silový kabel pro přenos dat v souladu s DIN VDE 0271
 • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až + +50°C, při pevném uložení -30°C až +70°C
 • Přípustná provozní teplota jádra +70°C
 • Jmenovité napětí U0/U 0,6/1 kV
 • Zkušební napětí 4 kV
 • Max. přípustné namáhání v tahu od tažné punčošky pro Cu jádro = 50 N/mm2
 • Minimální poloměr ohybu cca 12x průměr kabelu
Konstrukce
 • měděné jádro pevné, holé, podle DIN VDE 0295 tř. 1, BS 6360 tř. 1 resp. IEC 60228 tř. 1
 • izolace žil z PVC, typ směsi YI3 podle DIN VDE 0207 část 4
 • koncentrické stočení žil
 • barevné značení žil podle DIN VDE 0293-308
 • vnější plášť z PVC černé barvy1) podle DIN VDE 0207 část 5
Vlastnosti
 • odolný olejům a pohonným hmotám podle DIN ISO 6722
 • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
 • nutno respektovat DIN VDE 0298 část 1
Poznámka
 • BAM = Bundesanstalt für Materialprüfung (Spolkový ústav pro zkoušky materiálu)
 • 1) provedení s modrým vnějším pláštěm na vyžádání
Použití
Silové kabely pro přenos dat se používají k aplikacím ve venkovním prostředí, v zemi, ve vodě a v betonu, pokud se dá vyloučit jejich mechanické poškození. Kabely se instalují v čerpacích stanicích a rafineriích, kde se vyžaduje odolnost proti olejům a pohonným hmotám.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

32592

2 x 1,5

11,0

29,0

180,0

16

32593

3 x 1,5

11,5

43,0

225,0

16

32594

4 x 1,5

12,0

58,0

260,0

16

32595

5 x 1,5

13,0

72,0

280,0

16

32596

7 x 1,5

15,5

101,0

370,0

16