(N)HMH-O

Kabel s PVC pláštěm 300/500V, bezhalogenový, bez škodlivých látek

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Kabel s pláštěm neobsahujícím škodlivé látky pro pevné pokládání
 • V souladu s DIN VDE 0250 část 215
 • Přípustná provozní teplota jádra +70°C
 • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
 • Max. napětí pro provozní zařízení Um 550 V
 • Proudová zatížitelnost podle DIN VDE 0298 část 4, tabulky 3 a 4, obdobný s typem NYM při zohlednění způsobu uložení a příslušných činitelů pro různé teploty okolního prostředí a seskupení kabelů, jmenovitá zkratová proudová hustota podle DIN VDE 0298 část 4, tabulka 15, přiřazené hodnoty jištění podle DIN VDE 0100 část 430
 • Hodnoty požárního zatížení viz Technické informace
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jedno- nebo vícedrátové
 • izolace žil z bezhalogenové termoplastické směsi polymerů s optimální tloušťkou stěny
 • barvy žil podle DIN VDE 0293-308
 • jednožilové provedení, barva žíly černá
 • vytlačovaná bezhalogenová výplň
 • vnější plášť z nezesítěné bezhalogenové termoplastické směsi polymerů
 • barva pláště světlešedá (RAL 7035)
Vlastnosti
 • korozivita plynů hoření
  (nepřítomnost halogenů)

  zkouška podle VDE 0482 část 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2, HD 602 (odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
 • hořlavost
  zkouška podle VDE 0482 část 265-2-1, DIN EN 50265-2-1 a IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
 • hustota kouře
  zkouška podle DIN VDE 0472 část 818
Poznámka
 • re = kulaté jádro jednodrátové; rm = kulaté jádro vícedrátové
 • X = bez ochranné žíly
 • provední O: jednožilový vodič s černou izolací žíly. Dvou až sedmižilové kabely bez zeleno-žluté žíly
Použití
Tento bezhalogenový kabel s pláštěm neobsahujícím škodlivé látky s definovanou hořlavostí v případě požáru se používá pro instalace v obytných budovách, veřejných budovách a průmyslových stavbách. Kabel je vhodný pro instalace v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, pod omítku a na omítku a také do zdiva a betonu, avšak ne k přímému pokládání do střásaného nebo hutněného betonu. Kabel je schválen i pro použití ve venkovním prostředí, pokud není vystaven přímému slunečnímu záření. Nesmí se pokládat do země ani do vody.
CE= výrobek splňuje směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

51970

1 x 1,5

re

8,3

14,4

39,0

16

51976

2 x 1,5

re

8,9

29,0

82,0

16

51981

3 x 1,5

re

9,2

43,0

92,0

16

51983

4 x 1,5

re

9,9

58,0

115,0

16

51991

7 x 1,5

re

11,5

101,0

167,0

16

51971

1 x 2,5

re

9,0

24,0

47,0

14

51977

2 x 2,5

re

10,0

48,0

110,0

14

51982

3 x 2,5

re

10,6

72,0

128,0

14

51984

4 x 2,5

re

11,0

96,0

152,0

14

51972

1 x 4

re

9,5

38,0

62,0

12

51978

2 x 4

re

11,5

77,0

160,0

12

51985

4 x 4

re

13,4

154,0

244,0

12

51973

1 x 6

re

10,0

58,0

83,0

10

51979

2 x 6

re

12,4

115,0

208,0

10

51986

4 x 6

re

15,9

230,0

345,0

10

51974

1 x 10

re

11,5

96,0

125,0

8

51980

2 x 10

re

14,9

192,0

340,0

8

51987

4 x 10

re

17,5

384,0

522,0

8

51975

1 x 16

rm

12,9

154,0

188,0

6

51988

4 x 16

rm

19,9

614,0

815,0

6

51989

4 x 25

rm

27,4

960,0

1305,0

4

51990

4 x 35

rm

30,4

1344,0

1750,0

2