LifYCY

doporučený typ pro EMC, vysoce flexibilní, párový, celkově stíněný, s vyznačením metrování

Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální PVC připojovací kabel                                                       podle DIN VDE 0812 a 0814
 • Teplotní rozsah                                                                                    při flexibilním uložení -5°C až +70°C                                                      při pevném uložení -40°C až +70°C
 • Špičkové provozní napětí 350 V                                                       (ne pro účely silnoproudé instalace)
 • Zkušební napětí 1200 V
 • Průrazné napětí min. 2400 V
 • Izolační odpor                                                                                      min. 10 MOhm x km
 • Minimální poloměr ohybu                                                                  při flexibilním uložení 10x Ø kabelu                                                       při pevném uložení 5x Ø kabelu
 • Odolnost proti záření                                                                           až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
 • Vazební odpor                                                                                     max. 250 Ohm/km
Konstrukce
 • měděné jádro holé, velmi jemně laněné                                      (průměr jednotlivých drátů 0,05 mm)
 • izolace žil ze speciálního PVC                                                              typ směsi TI2 podle                                                                               DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
 • značení žil (párů) podle DIN 47100
 • žíly stočené do párů
 • páry stočeny v polohách
 • ovinutí fólií
 • stínící opletení, z pocínovaných                                                              Cu drátů, pokrytí cca 85%
 • vnější plášť ze speciálního PVC                                                            typ směsi TM2 podle                                                                            DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
 • barva pláště: šedá (RAL 7032)
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti
 • rozšířená odolnost proti olejům.                                                          Odolnost proti olejům a chemická odolnost                                          viz tabulka Technické informace
 • materiály použité při výrobě                                                         neobsahují silikon a kadmium,                                                              ani látky omezující smačivost laku

         Zkoušky

 • PVC samozhášivé a oheň nešířící                                                    podle DIN VDE 0482-332-1-2,
  DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá                                          DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Použití
Tento kabel slouží jako připojovací a propojovací kabel pro účely přenosu signálů, měření, ovládání a telekomunikace. Např. u vyzváněcích zařízení, duplexních telefonních zařízení, vážních zařízení, kancelářských strojů, počítačových a sdělovacích zařízení atd. Umožňuje vysoce flexibilní manipulaci a pokládání. Díky stočeným párům se uvnitř kabelu snižují elektrické nerovnováhy, přeslechové efekty se dají účinně potlačit. Pocínované měděné stínící opletení slouží jako ochrana proti vnějším vysokofrekvenčním vlivům (kapacitní vazba). Příložný drát zaručuje přesnou možnost připojení na uzemňovací svorku. Kabel lze použít pro pevné uložení i flexibilní aplikace s volným pohybem, bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, při středním mechanickém namáhání.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.                                                                    Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

15987

2 x 2 x 0,2

5,9

24,0

60,0

-

15988

3 x 2 x 0,2

6,1

35,0

70,0

-

15989

4 x 2 x 0,2

6,6

45,0

80,0

-

15990

5 x 2 x 0,2

7,9

54,0

90,0

-

15991

6 x 2 x 0,2

8,6

56,0

100,0

-

15992

7 x 2 x 0,2

8,9

68,0

120,0

-

15993

8 x 2 x 0,2

9,4

72,0

130,0

-

15994

10 x 2 x 0,2

9,9

108,0

150,0

-

15995

12 x 2 x 0,2

10,9

125,0

180,0

-

15996

16 x 2 x 0,2

12,5

144,0

210,0

-

15997

18 x 2 x 0,2

13,1

155,0

230,0

-

15998

20 x 2 x 0,2

13,9

216,0

250,0

-

15999

24 x 2 x 0,2

13,2

228,0

330,0

-

16000

32 x 2 x 0,2

16,6

269,0

400,0

-