JE-Y(St)Y

Bd Si průmyslový kabel pro elektroniku podle DIN VDE 0815

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální kabel pro průmyslovou elektroniku            podle DIN VDE 0815
 • Odpor jádra                           při 20°C 36,6 Ohm/km
 • Teplotní rozsah                       při flexibilním uložení -5°C až +50°C                                         při pevném uložení -30°C až +70°C
 • Špičkové provozní napětí  225 V (ne pro účely silnoproudé instalace)
 • Zkušební napětí                      žíla/žíla 500 V                          žíla/stínění 2000 V
 • Izolační odpor                          min. 100 MOhm x km
 • Provozní kapacita při 800 Hz  max. 100 pF/m                        (u kabelů do 4 párů je možné    20%-ní překročení hodnot)
 • Kapacitní nerovnováha          max. 200 pF/100 m
 • Indukčnost                            cca 0,70 mHz/km
 • Útlum                                        při 800 Hz cca 1,1 dB/km
 • Odolnost proti záření              až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
 • Minimální poloměr ohybu      při pevném uložení 6x Ø kabelu
 • Hodnoty požárního zatížení    viz "Technické informace"
Konstrukce
 • měděné jádro holé, plné, Ø 0,8 mm
 • izolace žil z PVC                                                                  typu YI3 podle DIN VDE 0207 část 4
 • značení žil (párů) podle                                                       DIN VDE 0815 (barevný kód Simatic)
 • žíly stočeny do párů                                                                 s optimálními délkami zkrutu
 • páry stočeny do čtyřkových svazků                                         s optimálními délkami zkrutu
 • svazky stočeny v polohách                                                      s optimálními délkami zkrutu
 • ovinutí fólií
 • stínění z  hliníkové fólie                                                   kašírované plastem
 • Cu příložný drát
 • vnější plášť z PVC                                                                 typ směsi YM1                                                                   podle DIN VDE 0207 část 5
 • barva pláště: šedá (RAL 7032)                                        nebo modrá (RAL 5015)
Vlastnosti
 • materiály použité při výrobě                                         neobsaují silikon a kadmium,                                                ani látky omezující smáčivost laku

         Zkoušky

 • PVC samozhášivé a oheň nešířící                                    podle DIN VDE 0482-332-1-2,                                             DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá                  DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)

        

Poznámka
 • k dodání i v bezhalogenové verzi                                            (viz kapitola "Bezhalogenové kabely")
 • ovládací kabely s modrým pláštěm,                                      viz Flexibilní kabely
 • kabely s modrým pláštěm se dají použít                            pro instalaci v prostoru s nebezpečím výbuchu                     s typem vznícení + podle                                                    DIN EN 60079-14 oddíl 12.2.2
  (VDE 0165 část 1)
 • u 2-párovách kabelů:                                                             žíly stočeny do hvězdicových čtyřek
Použití
Kabely slouží k přenosu signálů a naměřených hodnot v symetrických spínacích okruzích řídící a regulační techniky, jakož i k přenosu informací v datových a výpočetních zařízeních. Používají se v suchých a vlhkých provozech a také k pevnému uložení pod omítkou, v omítce a i ve venkovním prostředí. Instalační kabely nejsou povoleny pro účely silnoproudé instalace a pro ukládání do země.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x Ø vodiče
mm

Barva
pláště

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

48500

1 x 2 x 0,8

šedá

5,2

20,0

43,0

-

48501

2 x 2 x 0,8

šedá

5,8

25,0

60,0

-

48502

4 x 2 x 0,8

šedá

7,7

45,0

95,0

-

48503

8 x 2 x 0,8

šedá

10,5

85,0

157,0

-

48504

12 x 2 x 0,8

šedá

11,5

126,0

224,0

-

48505

16 x 2 x 0,8

šedá

12,4

166,0

290,0

-

48506

20 x 2 x 0,8

šedá

14,3

206,0

350,0

-

48507

32 x 2 x 0,8

šedá

18,0

327,0

545,0

-

48508

40 x 2 x 0,8

šedá

19,5

407,0

660,0

-

48509

80 x 2 x 0,8

šedá

28,1

809,0

1160,0

-

48519

1 x 2 x 0,8

modrá

5,2

20,0

43,0

-

48520

2 x 2 x 0,8

modrá

5,8

25,0

60,0

-

48521

4 x 2 x 0,8

modrá

7,7

45,0

95,0

-

48522

8 x 2 x 0,8

modrá

10,5

85,0

157,0

-

48523

12 x 2 x 0,8

modrá

11,5

126,0

224,0

-

48524

16 x 2 x 0,8

modrá

12,4

166,0

290,0

-

48525

20 x 2 x 0,8

modrá

14,3

206,0

350,0

-

48526

32 x 2 x 0,8

modrá

18,0

327,0

545,0

-

48527

40 x 2 x 0,8

modrá

20,3

407,0

660,0

-

48528

80 x 2 x 0,8

modrá

28,1

809,0

1160,0

-