JE-LiYCY

Bd Si průmyslový kabel pro elektroniku podle DIN VDE 0815

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální kabel pro průmyslovou elektroniku                                podle DIN VDE 0815
 • Odpor jádra při 20°C                                                                         39,2 Ohm/km
 • Teplotní rozsah                                                                                    při flexibilním uložení -5°C až +50°C                                                     při pevném uložení -30°C až +70°C
 • Špičkové provozní napětí 225 V                                                     (ne pro účely silnoproudé instalace)
 • Zkušební napětí                                                                             žíla/žíla 500 V                                                                                   žíla/stínění 2000 V
 • Izolační odpor                                                                                    min. 100 MOhm x km
 • Provozní kapacita max. 100 pF/m                                                      (u kabelů s až 4 páry smí být                                                        hodnota překročena o 20%)
 • Kapacitní nerovnováha                                                                  max. 200 pF/100 m
 • Indukčnost cca 0,70 mH/km
 • Útlum                                                                                                      při 800 Hz cca 1,1 dB/km
 • Odolnost proti záření                                                                           až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
 • Minimální poloměr ohybu                                                                 při pevném uložení 6x Ø kabelu
Konstrukce
 • měděné jádro holé, 7x0,3 mm
 • izolace žil z PVC (Semi-Rigid-PVC)
 • značení žil (párů) podle                                                                         DIN VDE 0815 (barevný kód Simatic)
 • žíly stočeny do párů s optimálními                                                         délkami zkrutu
 • páry stočeny do čtyřkových svazků s optimlními                                délkami zkrutu
 • svazky stočeny v polohách s optimálními                                     délkami zkrutu
 • ovinutí fólií
 • stínící opletení z holých nebo pocínovaných                                        Cu drátů Ø 0,2 mm,                                                                          pokrytí cca 85%
 • vnější plášť z PVC                                                                                 typ směsi YM1 podle                                                                            DIN VDE 0207 část 5
 • barva pláště: šedá (RAL 7032) nebo                                           modrá (RAL 5015)
Vlastnosti
 • vhodný pro techniku připojování                                                     formou zařezávacích svorek
 • materiály použité při výrobě                                                         neobsahují silikon a kadmium,                                                               ani látky omezující smáčivost laku

         Zkoušky

 • PVC samozhášivé a oheň nešířící                                                      podle DIN VDE 0482-332-1-2,                                                           DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá                                      DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
 • k dodání i v bezhalogenové verzi                                                             (viz kapitola "Bezhalogenové kabely")
 • ovládací kabely s modrým pláštěm, viz                                                 Flexibilní ovládací kabely
 • kabely s modrým pláštěm se mohou použít                                           pro instalaci v prostorech s nebezpečím                                             výbuchu s typem vznícení -i- podle                                                      DIN EN 60079-14 oddíl 12.2.2
  (VDE 0165 čst 1)
 • u 2-párových kabelů:                                                                                 žíly stočeny do hvězdicových čtyřek
 • pro připojovací techniku Maxi-Termi-Point®                                          (Maxi-Termi-Point® = registrovaná                                                    značka zboží firmy AMP)
Použití

Kabely slouží k přenosu signálů a naměřených hodnot v symetrických spínacích okruzích řídící a regulační techniky a také k přenosu informací v zařízeních datové a výpočetní techniky. Jsou vhodné pro použití v suchých a vlhkých provozech, pod omítkou i na omítce a také k pevnému ukládání ve venkovním prostředí. Instalační kabely nejsou schváleny pro účely silnoproudé instalace a pro ukládání do země.                                                                                                                            EMC = elektromagnetická kompatibilita                                                                     Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Barva
pláště

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

48510

2 x 2 x 0,5

šedá

6,9

51,0

94,0

20

48511

4 x 2 x 0,5

šedá

9,2

87,0

154,0

20

48512

8 x 2 x 0,5

šedá

13,8

144,0

259,0

20

48513

12 x 2 x 0,5

šedá

14,6

196,0

340,0

20

48514

16 x 2 x 0,5

šedá

15,9

249,0

431,0

20

48515

20 x 2 x 0,5

šedá

17,4

299,0

494,0

20

48516

24 x 2 x 0,5

šedá

19,4

348,0

604,0

20

48517

32 x 2 x 0,5

šedá

24,9

444,0

737,0

20

48518

40 x 2 x 0,5

šedá

25,2

537,0

844,0

20

48529

2 x 2 x 0,5

modrá

6,9

51,0

94,0

20

48530

4 x 2 x 0,5

modrá

9,2

87,0

154,0

20

48531

8 x 2 x 0,5

modrá

13,8

144,0

259,0

20

48532

12 x 2 x 0,5

modrá

14,6