JE-LiHCH

Bd průmyslový elektronický kabel, bezhalogenový, podle VDE 0815

Fotografie výrobku
Technická data
 • Kabel pro průmyslovou elektroniku                                                  podle DIN VDE 0815
 • Odpor jádra při 20°C                                                                        39,2 Ohm/km
 • Teplotní rozsah                                                                                       při flexibilním uložení -5°C až +50°C                                                     při pevném uložení -30°C až +70°C
 • Špičkové provozní napětí 225 V                                                    (ne pro účely silnoproudé instalace)
 • Zkušební napětí                                                                                 žíla/žíla 500 V                                                                                    žíla/stínění 2000 V
 • Izolační odpor                                                                                   min. 100 MOhm x km
 • Provozní kapacita max. 120 nF/km                                                   (u kabelů do 4 párů je možné                                                             20%-ní překročení hodnot)
 • Kapacitní nerovnováha                                                                       při 800 Hz max. 200 pF/100 m                                                        (20% hodnot, minimálně však jedna hodnota,                                     mohou činit až 400 pF)
 • Minimální poloměr ohybu                                                                 7,5x Ø kabelu
 • Odolnost proti záření                                                                           až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
 • Hodnoty požárního zatížení                                                             viz Technické informace
Konstrukce
 • měděné jádro holé, 7x0,3 mm
 • izolace žil z polymeru,                                                                            typ směsi HI1 nebo HI2                                                                    podle DIN VDE 0207 část 23
 • tloušťka stěny izolace 0,3 mm
 • značení žil podle DIN VDE 0815                                                            (barevnýmí kroužky ze skupin kroužků)
 • vždy 2 žíly stočeny do páru, vždy 4 páry stočeny                                 do svazku a svazky stočeny v polohách                                                (u kabelu se dvěma páry jsou 4 žíly stočeny                                        do hvězdicové čtyřky)
 • ovinutí fólií
 • stínící opletení z Cu drátů 0,2 mm,                                                     pokrytí cca 85%
 • vnější plášť bezhalogenový,                                                                  typ směsi HM1 nebo HM2                                                                     podle DIN VDE 0207 část 24
 • barva pláště: šedá (RAL 7032)
Vlastnosti
 • instalační kabely nejsou schváleny                                                       pro účely silnoproudé instalace                                                               a pro ukládání do země

         Zkoušky
 • zkouška plamenem podle                                                                    DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 část 3,
  DIN EN 60332-3, IEC 60332-3 (dosud
  DIN VDE 0472 část 804, druh zkoušky C)
 • korozivita od plynů hoření                                                                      podle DIN VDE 0482 část 267,                                                              DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2                                                 (odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
 • hustota kouře podle DIN VDE 0482                                                  část 1034-1+2, IEC 61034-1+2,                                                         DIN EN 61034-1+2, BS 7622 část 1+2                                          (dosud DIN VDE 0472 část 816)
Poznámka
 • u 2-párových kabelů:                                                                                  žíly stočeny do hvězdicových čtyřek
Použití
Bezhalogenové instalační kabely s vylepšenými vlastnostmi v případě požáru se používají pro přenos telefonních hovorů, k účelům měření a signalizace. Provedení s měděným stínícím opletením (C) chrání přenosové okruhy před rušivými elektrickými poli. Šíření požáru je zabráněno vysokým indexem kyslíku izolace a pláště, které v případě požáru nevytvářejí žádné korozivní plyny. Přednostně se používají pro telekomunikační instalace uvnitř budov. Kabely jsou vhodné k pevnému uložení v prostorách s nebezpečím požáru , v suchých a vlhkých prostorech na omítce a pod omítkou.                                                                         EMC = elektromagnetická kompatibilita                                                                    Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Ø žíly

cca mm

Počet
svazků

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

34350

2 x 2 x 0,5

1,6

-

7,6

44,0

102,0

20

34351

4 x 2 x 0,5

1,6

1

10,0

80,0

168,0

20

34352

8 x 2 x 0,5

1,6

2

11,8

152,0

297,0

20

34353

12 x 2 x 0,5

1,6

3

13,5

192,0

357,0

20

34354

20 x 2 x 0,5

1,6

5

17,0

288,0

555,0

20

34355

32 x 2 x 0,5

1,6

8

18,0

439,0

852,0

20

34356

40 x 2 x 0,5

1,6

10

21,7

531,0

1005,0

20