JE-H(St)HRH

Bd kabel pro požární signalizaci, FE 180/E 30 až E 90, bezhalogenový

Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální materiál izolace a pláště podle DIN VDE 0815, směs HI 1 podle DIN VDE 0207 část 23, odolný působení plamene
 • Zachování izolace po dobu 180 minut, zkoušeno podle DIN VDE 0472 část 814 a IEC 60331
 • Zachování funkce E 90 minut
 • Odpor smyčky max. 73 Ohm/km
 • Provozní napětí (špičková hodnota) 225 V (ne pro účely silnoproudé instalace)
 • Zkušební napětí žíla/žíla 500 V, žíla/stínění 2000 V
 • Izolační odpor min. 100 MOhm x km
 • Provozní kapacita max. 120 nF/km při 800 Hz
 • Minimální poloměr ohybu cca 6x průměr kabelu
 • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
 • Hodnoty požárního zatížení viz Technické informace
Konstrukce
 • měděné jádro holé, plné o průměru 0,8 mm
 • izolace žíly slídovou páskou a zesítěnou směsí polymerů HI1 podle DIN VDE 0207 část 23
 • 2 žíly stočeny do páru a každé 4 páry stočeny do svazku, více svazků stočeno v polohách
 • ovinutí skleněnými vlákny
 • stínění z laminované hliníkové fólie
 • příložný plný drát průměr 0,8 mm
 • společný vnitřní plášť z polyolefinové směsi HM3 odolné působení plamene, podle DIN VDE 0207 část 24
 • stínící opletení z pozinkovaných ocelových drátů
 • vnější plášť ze směsi polyolefinů HM2 podle DIN VDE 0207 část 24
 • barva pláště červená RAL 3000 s potiskem "BRANDMELDEKABEL"
Zkoušky
 • zkouška plamenem podle VDE 0482 část 266-2, BS 4066 část 3/DIN EN 50266-2/IEC 60332-3 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky C)
 • korozivita plynů hoření podle VDE 0482 část 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
 • hustota kouře podle VDE 0482 část 1034-1+2/IEC 61034-1+2/DIN EN 61034-1+2/BS 7622 část 1+2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 816)
Vlastnosti
 • žádné šíření požáru
 • nízká hustota kouře
 • instalační kabely nejsou přípustné pro účely silnoproudé instalace a pro pokládání do země
 • FE 180: zachování izolace po dobu 180 minut. Zkouška podle DIN VDE 0472 část 814, odpovídá IEC 60331. Zachování izolace při přímém působení plamene po zkušební dobu 180 minut.
 • E 30: zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů po dobu minimálně 30 minut. Zkouška podle DIN 4102 část 12.
  Zachování funkčnosti má být zajištěno po dobu 30 minut pro záchranu osob a zvířat z hořící budovy. Těchto 30 minut zajišťuje zachování funkčnosti výstražných požárních systémů, bezpečnostního a náhradního osvětlení, osobních výtahů s evakuačními obvody, s výjimkou kabelů, které se nacházejí uvnitř výtahových šachet nebo strojoven výtahů.
 • E 90: zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů po dobu minimálně 90 minut. Zkouška podle DIN 4102 část 12.
  Zachování funkčnosti po dobu 90 minut má zajistit funkci čerpacích stanic pro zásobování vodou k hašení, větracích zařízení pro odvětrání kouře a tepla z bezpečnostních schodišť a vnitřních prostorů, výtahových šachet a strojoven výtahů, lůžkových výtahů v nemocnicích a požárních výtahů.
Poznámka
 • E 30 až E 90 zachování funkčnosti závisí na příslušné technice pokládání
Použití
Používá se všude tam, kde se musí v případě požáru chránit lidské životy a materiální hodnoty. Jedná se např. o průmyslová zařízení, elektrárny, veřejné budovy, hotely, letiště, metro, nemocnice atd. Opletení z ocelového drátu slouží jako mechanická ochrana a také jako magnetické stínění.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x Ø vodiče
mm

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

34075

2 x 2 x 0,8

10,5

25,0

150,0

-

34076

4 x 2 x 0,8

14,8

45,0

275,0

-

34077

8 x 2 x 0,8

21,1

85,0

545,0

-

34078

12 x 2 x 0,8

22,7

126,0

602,0

-

34079

16 x 2 x 0,8

25,0

166,0

734,0

-

34080

20 x 2 x 0,8

26,9

206,0

870,0

-

34072

32 x 2 x 0,8

35,0

326,0

1360,0

-

34073

40 x 2 x 0,8

41,0

407,0

1800,0

-

34074

52 x 2 x 0,8

44,0

529,0

2038,0

-