HELUTHERM® 145 MULTI-C

flexibilní, zesítěný, bezhalogenový, stíněný, doporučený pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Teplotně odolný a bezhalogenový                                                    připojovací a ovládací kabel
 • Teplotní rozsah                                                                                    při flexibilním uložení -35°C až +120°C                                               při pevném uložení -55°C až +145°C                                                     v případě zkratu +250°C
 • Jmenovité napětí                                                                                 do 1,0 mm2 U0/U 300/500 V                                                                od 1,5 mm2 U0/U 450/750 V                                                                 při pevném a chráněném uložení                                                          od 1,5 mm2 U0/U 600/1000 V
 • Zkušební napětí                                                                                 3000 V
 • Minimální poloměr ohybu                                                                  při občasně flexibilním uložení 8x Ø kabelu                                           při pevném uložení 4x Ø kabelu
 • Vazební odpor                                                                                   max. 250 Ohm/km
 • Hodnoty požárního zatížení                                                            viz "Technické informace"
 • Proudová zatížitelnost                                                                      viz "Technické informace"
 • Aprobace                                                                                     Germanischer Lloyd
Konstrukce
 • měděné jádro pocínované, podle                                                         DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,                                                     BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil z radiačně zesítěného                                           bezhalogenového polyolefinového kopolymeru
 • značení žil: černé žíly                                                                                 s průběžným bílým potiskem číslic
 • žíly stočeny v polohách s optimálními                                                 délkami zkrutu
 • stínící opletení z pocínovaných                                                               Cu drátů, pokrytí cca 85%
 • vnější plášť z radiačně zesítěného                                           bezhalogenového polyolefinového kopolymeru
 • barva pláště: černá
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti

      

 • snížené šíření požáru
 • nizký vývin kouře
 • dobrá odolnost proti oděru                                                                      a dobrá vrubová houževnatost
 • dobrá odolnost proti olejům                                                                     a povětrnostním podmínkám
 • odolný UV záření a ozónu
 • odolává teplotám při pájení
 • tepelná třída B
 • díky radiačnímu zesítění jsou tyto kabely                                           odolné tavení, a to i při kontaktu s tělesem                                      páječky při teplotách 300°C až 380°C
 • materiály použité při výrobě                                                              neobsahují silikon a kadmium,                                                             ani látky omezující smáčivost laku
         Zkoušky
 • zkouška plamenem (test svazku plamenem) podle                           DIN VDE 0482-332-3-22, BS 4066 část 3,                                           DIN EN 60332-3-22, IEC 60332-3-22                                           (dosud DIN VDE 0472                                                                       část 804, typ zkoušky C)
 • zkouška plamenem (kabel) podle                                                      DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,                                     IEC 60332-1-2 (odpovídá DIN VDE 0472                                         část 804, typ zkoušky B)
 • korozivita od plynů hoření                                                                  podle DIN VDE 0482 část 267,                                                           DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2                                                    (odpovídá DIN VDE 0472 část 813
 • nepřítomnost halogenů                                                                      podle DIN VDE 0482 část 267,                                                           DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1                                                 (odpovídá DIN VDE 0472 část 815)
 • hustota kouře podle DIN VDE 0482 část 1034-1+2,                         DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2,
  BS 7622 část 1+2
  (dosud DIN VDE 0472 část 816)
Poznámka
 • na vyžádání k dodání v jiných barvách
 • obdobný nestíněný typ:                                                                    HELUTHERM® 145 MULTI
Použití
Tyto bezhalogenové, radiačně zesítěné a teplotně odolné připojovací a ovládací kabely se zlepšenými vlastnostmi v případě požáru se používají pro připojování svítidel, tepelných přístrojů, elektrických strojů (tepelná třída B), rozvoden a rozvaděčů. Vzhledem k vynikající odolnosti proti teplotám se vyznačují velmi dlouhou životností. Tyto kabely disponují dobrou odolností proti povětrnosti, jako je odolnost proti teplotám, vlhkosti, ozónu a UV záření a používají se převážně pro dopravní systémy nebo ve venkovním prostředí. V případě požáru při vznícení těchto bezhalogenových kabelů se vyvíjí pouze málo kouře, nevznikají žádné korozivní plyny a díky nízkému požárnímu zatížení je nebezpečí od toxických plynů z hoření značně nižší.. Tím se snižují následné škody po požáru u řídících a kontrolních systémů, u betonových a ocelových konstrukcí budov a zařízení. Vzhledem k vysoké teplotní zatížitelnosti kabelů lze podle okolností snižovat průřez kabelu a tím šetřit místo a hmotnost. Tyto připojovací a ovládací kabely jsou významným přínosem pro bezpečnost a ochranu životního prostředí.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.                                                                   Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt na obou koncích stínícího opletení.                                                                                             CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

52194

2 x 0,25

5,0

16,0

36,0

24

52195

3 x 0,25

5,5

21,0

44,0

24

51000

25 x 1,5

21,7

526,0

841,0

24

52196

5 x 0,25

6,4

29,0

68,0

24

52197

7 x 0,25

7,5

37,0

95,0

24

52198

1 x 0,5

3,7

15,0

24,0