Sběrnicové kabely BUS

E-BUS / KNX

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
2x2x0,8 mm
Popis
EIB/KNX bus, 4-core FRNC and 4-pair PVC
Aplikace

HELUKABEL® E-BUS / KNX FRNC + PVC pro pevnou pokládku. Existuje-li požadavek na neprítomnost bezhalogenu, je treba zvolit verzi FRNC. Sbernicový kabel E-BUS je urcen pro prenos sbernicových signálu v inteligentní technice systému v budovách. Tyto kabely zarucují bezvadnou komunikaci podle smernic EIB/KNX. Lze je pokládat pod omítku, na omítku a do omítky, do trubek a instalacních kanálu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také do venkovního prostredí, pokud jsou tam chráneny pred prímým slunecním zárením. Je možné spolecné vedení techto kabelu se silovými napájecími kabely bez omezení. Sbernice EIB/KNX se používá k ovládání osvetlení, žaluzií, topení, vetrání, svetelných indikacních panelu atd.

Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

80826

2x2x0,8 mm

81077

4x2x0,8 mm