Průmyslový kabel s plastovými vlákny

HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
Druh vlákna: POF 980/1000
Opláštění vlákna: PA
Popis

Průmyslový kabel s plastovými vlákny, POF/PA

Hodnoty tabulka

230 dB/km max. bei 6nm60 nm

Aplikace
Signální kabely s plastovými optickými vlákny. Použitím těchto přenosových systémů se značně redukuje množství různých kabelů při plánované instalaci sběrnice ve strojním poli. Navíc použitím nekovové konstrukce se vylučují případné problémy EMC. Oblastí hlavního použití je přitom výroba strojů a automobilní průmysl (verze PA). Oblastí použití jsou podle typu kabelu mechanicky silně namáhaná pole a také vlečné řetězy.
Downloads
Product Sheet

Označení

Materiál
vnějšího
pláště

Barva
pláště

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Útlum
vlákna

Oleji-
vzdorný

Podle

DESINA

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

I-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 RUGGED

PUR

červená

8,0

100

50,0

160A1

ano

ne

42,0

801200

I-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 FLEX RUGGED

PUR

červená

8,0

100

50,0

250A1

ano

ne

51,0

801201

I-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 HEAVY

PUR

červená

6,0

100

30,0

160A1

ano

ne

28,0

801202