H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)

flexibilní, s číslováním žil, stíněný CU, odolný olejům, doporučený typ pro EMC

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální PVC ovládací kabel                                               s vnějším pláštěm odolným olejům                                    podle DIN VDE 0285-525-2-51/                                       DIN EN 50525-2-51 a IEC 60227/74
 • Teplotní rozsah                                                                   při flexibilním uložení -5°C až +70°C                                   při pevném uložení -40°C až + 70°C
 • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
 • Zkušební napětí                                                            žíla/žíla 2 kV, 5 minut                                                  žíla/stínění 2 kV, 5 minut
 • Průrazné napětí min. 4000 V
 • Vazební odpor                                                                    při 30 MHz 250 Ohm/km
 • Izolační odpor                                                                 min. 20 MOhm x km
 • Minimální poloměr ohybu                                                při flexibilním uložení cca 10x průměr kabelu                     při pevném uložení cca 5x průměr kabelu
 • Odolnost proti záření                                                         až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné, BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil ze speciálního PVC                                            typ směsi TI2 podle                                                             DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
 • značení žil podle DIN VDE 0293                                    černé žíly s průběžným bílým                                            potiskem číslic
 • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil                                       ve vnější poloze
 • žíly stočeny v polohách s optimálními                           délkami zkrutu
 • vnitřní plášť ze speciálního PVC,                                       typ směsi TM2 podle                                                          DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
 • stínící opletení z pocínovaných                                             Cu drátů, pokrytí cca 85%
 • vnější plášť ze speciálního PVC,                                        typ směsi TM5 podle                                                          DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
 • barva pláště šedá (RAL 7001)
Vlastnosti
 • při výrobě použité materiály neobsahují silikon a kadmium ani látky, omezující smáčivost laku

         Zkoušky

 • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá                         DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
 • odolný olejům podle DIN EN 60811-404
Poznámka
 • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou                                             x = bez ochranné žíly (OZ)
 • obdobný nestíněný typ:                H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)
Použití
Pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním při volném pohybu, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí, jako ovládací a propojovací kabel při stavbě strojů a obráběcích strojů, u běžících a montážních pásů, u dopravních zařízení a výrobních linek. Tento kabel odolává i různým chemickým sloučeninám. Jako kabel do vlhkého prostoru se přednostně používá při provozu strojů v pivovarech, stáčírnách a myčkách. Je určen k nerušenému přenosu datových signálů v měřící, řídící a regulační technice, a to v případě, že je nezbytné elektromagnetické odstínění. Kabel se po instalaci může pohybovat, a to za předpokladu, že kabel při pohybu není mechanicky nadměrně zatížený. Tyto stíněné kabely nejsou dimenzovány pro trvalé namáhání ohybem.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2006/95/EG.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

13951

2 x 0,5

8,0

41,0

92,0

20

13060

3 G 0,5

8,4

45,0

109,0

20

13061

4 G 0,5

9,1

54,0

126,0

20

13062

5 G 0,5

10,1

66,0

156,0

20

13063

6 G 0,5

10,7

73,0

176,0

20

13064

7 G 0,5

11,4

79,0

192,0

20

13952

8 G 0,5

12,5

82,0

211,0

20

13065

9 G 0,5

12,5

94,0

230,0

20

13066

12 G 0,5

13,5

137,0

280,0

20

13953

14 G 0,5

14,2

142,0

302,0

20

13067

18 G 0,5

15,8

156,0

384,0

20

13068

25 G 0,5

18,6

250,0

556,0

20

13954

27 G 0,5

18,6

255,0

599,0

20

13069

34 G 0,5

20,8

316,0

634,0

20

13955

36 G 0,5

20,8

320,0

620,0

20

13129

41 G 0,5

23,0

348,0

770,0

20

13070

50 G 0,5

25,0

407,0

970,0

20

13071

61 G 0,5

26,8

520,0

1072,0

20

13956

65 G 0,5

28,4

563,0

1198,0

20

13957

2 x 0,75

8,3

46,0

102,0

18

13072

3 G 0,75

8,8

57,0

115,0

18

13073

4 G 0,75

9,8

63,0

150,0

18

13074

5 G 0,75

10,8

76,0

173,0

18

13075

6 G 0,75

11,4

82,0

195,0

18

13076

7 G 0,75

12,1

100,0

235,0

18

13958

8 G 0,75

12,7

112,0

268,0

18

13077